Ateister på väg förbi kristna grupper i historisk mätning

Gruppen amerikaner som räknar sig till gruppen "ingen religion" är nu för första gången lika många som dem som uppger sig vara katoliker eller evangelikaler. Det visar en ny undersökning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är nyhetskanalen CNN som rapporterar om "The General Social Survey" (GSS), en attitydundersökning som genomförts sedan 1972 och som bland annat används av politiker för att spåra förändringar och trender hos befolkningen. Årets undersökning är den första där de religionsskeptikerna toppar statistiken över livsåskådning.

Mer än 2 000 statistiskt utvalda amerikaner har intervjuats personligen och av dessa valde 23,1 procent att identifiera sig med alternativet "ingen religion". 23,0 procent räknar sig som katoliker och motsvarande siffra för evangelikaler är 22,5 procent. Nästan dött lopp alltså, men en markant framryckning av de ickereligiösa som enligt forskare är en blandning av ateister, agnostiker och allmänt andliga personer som inte engagerar sig i religion. Den gemensamma nämnaren är att man är skeptisk mot organiserad religionsutövning.

– Det är första gången vi har sett detta. Samma frågor har ställts i 44 år, kommenterar Ryan Burge, baptistpastor tillika statsvetare vid universitetet Eastern Illinois, för CNN.

Gruppen ickereligiösa började få luft under vingarna i början av 1990-talet och har sedan 1991 växt med 266 procent, uppger Burge. Han bedömer att gruppen kommer att växa för att om fyra till sex år ha tagit över helt.

Vad det egentligen beror på att amerikanerna överger organiserad religion råder det delade meningar om. Nick Fish, ledare för American Atheists, tror att internet kan vara en av förklaringarna eftersom det gjort det lättare för icke-troende att hitta varandra.

Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX