"Attityden mot kristna organisationer blir allt svalare"

Kristna församlingar och organisationer ska inte ta det för självklart att få ekonomiskt stöd av kommun eller stat. Nästa vecka presenteras en utredning som kan få stor betydelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bidrag till religiösa organisationer har seglat upp till en het politisk fråga. Högljudda kritiker vill stänga kranen helt, och i blickfånget är framför allt muslimsk extremism och retorik som att ”inte en krona ska gå till hatpredikanter”.

Nästa vecka presenteras den statliga utredningen om bidrag till trossamfund, och när de gäller de statliga bidragen finns direktiv om att titta närmare på demokrati- och jämställdhetskriterium.

Förs på flera håll

När nu staten är på väg att sätta ned foten, räkna med att även kommuner kommer att lyssna då de ska fatta beslut om bidrag på kommunal nivå. Redan nu förs debatten på flera håll, exempelvis i Göteborg där idrotts- och föreningsförvaltningen drar in bidrag till religiösa organisationer.

 

Läs mer: Göteborg stoppar bidrag till scouting

 

Liknande saker händer även i andra kommuner, bekräftar flera personer som vi talat med.

– Det vi generellt märker är att attityden mot kristna organisationer blir allt svalare, säger Johanna Björkman, general­sekreterare för EFS barn- och ungdomsorganisation Salt.

Hon menar att kristna organisationer måste inse att de kanske måste bära sitt arbete själva och inte förlita sig på bidrag från myndigheter.

Känner till flera exempel

Fredrik Wenell är konsulent för barn- och ungdomsfrågor på Sveriges kristna råd och känner till flera kommuner där bidrag till religiösa organisationer blivit omtvistade, och på sina håll dragits in.

– Men vi har hittills resonerat att vi inte vill väcka den björn som sover, säger han.

"Dags att agera"

Han menar att risken är att om det här får stor uppmärksamhet kan det få som effekt att allt fler kommuner hänger på och drar in sina bidrag.

– Men nu har det börjat dyka upp på så många ställen, så det kanske är dags för oss att agera, säger han.

 

Läs mer: Kommunen: Exkluderande att sprida kristet budskap

 

Fredrik Wenell menar att när kyrkor söker bidrag handlar det oftast om verksamhet som samhället efterfrågar. Exempelvis när det gäller integration eller barn- och ungdomsverksamhet. Att då dra in bidrag till kyrkans verksamheter blir märkligt, menar han.

Statligt stöd till trossamfund

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag.

Myndigheten SST fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

År 2015 uppgick stödet till 92 miljoner kronor.

Myndigheten fördelar inte stöd till Svenska kyrkan.

Det allmänna stödet sker i form av utbildningsinsatser, rådgivning och administrativt stöd till trossamfunden.

Källa: SST

Debatt