Bagare vägrade göra bröllopstårta till gaypar - nu till Högsta domstolen

Hur står sig religionsfriheten mot lagar som förbjuder diskriminering? Den frågan står i fokus när Högsta domstolen i USA tar upp ett uppmärksammat fall där bagaren Jack Phillips vägrade göra en tårta till ett samkönat par.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bagaren Jack Phillips i Lakewood, Colorado,  sa nej till att göra en tårta till ett samkönat par som skulle gifta sig. Phillips, som är kristen, har i flera domstolar argumenterat för att han inte kan tvingas göra konst som strider mot hans religiösa övertygelse.

Fallet gäller om hur principen om allas likhet inför lagen står sig gentemot religionsfriheten som också är skyddad i amerikansk lag. Phillips har fått mycket stöd för sin ståndpunkt, framför allt bland konservativa politiker och religiösa organisationer som vill värna religionsfriheten.

Men även det samkönade paret, Charlie Craig och David Mullins, har sina anhängare. Däribland flera medborgarrättsorganisationer och hbtq-grupper. Deras argument går ut på att paret utsatts för diskriminering och hävdar att religion inte kan användas för att göra undantag från anti-diskrimineringslagar.

Hbtq-grupperna fruktar att en seger för Phillips i Högsta domstolen kommer att innebära att argumentet om konstnärlig frihet kan tillämpas på det mesta – allt från läkartjänster till florist- och läraruppdrag, skriver TT.

Fallet påminner om Ellinor Grimmark-fallet i Sverige eftersom det handlar om samvetsfrihet. Barnmorskan Ellinor Grimmark vägrade att utföra aborter i sitt arbete som barnmorska och fick på grund av detta inte en anställning i Region Jönköping. Hennes fall prövades i flera instanser, bland annat Diskrimineringsombudsmannen, men hon fick avslag i samtliga.

Grimmark har valt att ta fallet till Europadomstolen, som inte kommit med något utslag ännu.

Domarna i USA:s högsta domstol i Washington DC ska i dag lyssna till båda sidors argument. När domstolen fattar sitt beslut är i dagsläget oklart.

Samkönade äktenskap blev lagligt i hela USA sommaren 2105 genom ett beslut i HD. Cirka 10 miljoner homosexuella, bisexuella, transsexuella eller queerpersoner beräknas bo i USA.

Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek