Bah Kuhnke tackade kyrkorna för migrationsuppgörelsen

Kulturministern var på plats när Sveriges kristna råd (SKR) firade 25 år, och i sitt tal tog hon upp att kyrkorna spelat en viktig roll för regeringens nya migrationsuppgörelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Med ett nytt lagförslag vill regeringen ge unga ensamkommande en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Förslaget, som presenterades för snart två veckor sedan, föregicks av en tuff förhandling och det är ingen hemlighet att Miljöpartiet var den pådrivande parten.

Tackade kyrkorna

När kultur- och samfundsminister Alice Bah Kuhnke (MP) höll tal till Sveriges kristna råd, som i torsdags firade 25-årsjubileum, passade hon på att tacka för det stöd som kommit från kyrkligt håll.

– Starka kritiska röster behövs och i detta beslut har ni varit ett viktigt stöd för regeringens överenskommelse, sa Alice Bah Kuhnke, som menade att den nya migrationsuppgörelsen blev möjlig bland annat tack vare kyrkornas engagemang.

– Det är till stor del ett resultat av det fantastiska arbete som ni kanaliserat och organiserat. Jag är oerhört tacksam för det, och kommer med en önskan om att ni ska orka fortsätta.

Juluppropet gäller

Sveriges kristna råd (SKR), som samlar de flesta kyrkor i Sverige under sitt paraply, har länge opinionsbildat i frågor som rör migration och asyl. Förra året drog de igång juluppropet, och fick cirka 80 000 namn till stöd för en humanare migrationspolitik.

Även i år lyfter de fram juluppropets krav om att ge unga hopp och att underlätta för familjeåterförening, och SKR har också drivit på för att hitta en lösning för de ensamkommande unga, mestadels asylsökande från Afghanistan.

Understryker kyrkornas betydelse

– Det är fint att regeringen noterar med tacksamhet att kyrkorna är en positiv kraft, inte minst under den migrationsfas som ligger bakom oss, säger Daniel Alm, pingströrelsens ledare, som var på plats och lyssnade på Alice Bah Kuhnke.

– Det här understryker kyrkornas betydelse i civilsamhället.

Även Karin Wiborn, SKR:s generalsekreterare, uppskattade ministerns utspel.

– Det jag tar åt mig är att en gemensam kristen röst är oerhört viktig för samhället. Så jag känner mig stärkt i att vi ska fortsätta att vara en röst för de mest utsatta.

Kritiserat lagförslag

Regeringens nya migrationsuppgörelse är ännu inte sjösatt, och för att den ska bli verklighet måste först riksdagen säga sitt ja.

Och det finns flera som starkt kritiserar förslaget, exempelvis att det görs ett undantag enbart för den här gruppen av asylsökande, samt att de först kan få uppehållstillstånd om de klarar gymnasiestudier och får ett jobb.

Dessutom kommer utvisningar av ensamkommande unga att fortsätta tills vidare, i väntan på att den nya lagen kommer att antas.

SKR är inte helt nöjda med alla dessa detaljer i migrationsuppgörelsen, men menar att det ändå är ett steg i rätt riktning.

Lilla Erstagården