Bara i två länder är yngre mer religiösa än äldre

Är världen på väg att sekulariseras? Nja, visserligen tenderar yngre vuxna att vara mindre religiösa, men på det stora hela står sig religionen stark, enligt en färsk studie.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Äldre är mer religiösa än yngre. Det slår undersökningsinstitutet Pew Forum fast efter en jämförande studie av 106 länder. Det visade sig att enbart i två länder var den yngre vuxna generationen, mellan 18 och 39 år, mer religiösa än den äldre, de som är 40 år och uppåt. Båda länder har en kristen majoritet och lite kuriosa är att båda börjar på samma bokstav; Ghana och Georgien.

Men trenden i världen är, enligt studien, att yngre vuxna inte tar till sig religion i lika stor utsträckning som de tidigare generationerna. Fem länder pekas ut där den här trenden är tydligast; Portugal, Polen, Rumänen, Grekland och Chile.

Lika i alla religioner

Det fem utpekade länderna är kristna, främst katolska. Men Pew Forum menar att det även i många muslimska länder ser ut på samma sätt, att de yngre inte har anammat tron i samma utsträckning som de äldre är något som förenar alla världsreligioner.

Men det är långtifrån en enhetlig trend. För i över hälften av länderna som undersöktes visade sig att yngre liksom äldre var på en liknande nivå när det gäller religiös aktivitet.

Argument för sekularisering

Studien skulle kunna användas som argument att världen är inne i en stark sekulariseringsfas och att en yngre generation är på väg att förlora tron. Pew Forum menar att så kanske är fallet i vissa delar av världen. Men samtidigt, de länder där människor är som mest religiösa är också de länder där barnafödandet är som högst, vilket gör allt prat om en global sekulariseringsprocess irrelevant.

Lilla Erstagården