Barnfattigdomen minskar i Sverige

I Rinkeby-Tensta och Spånga-Tensta minskar barnfattigdomen. Men barn som lever med ensamstående föräldrar eller har utländsk bakgrund är fortfarande oftare drabbade av ekonomisk utsatthet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I går presenterades Rädda Barnens fjortonde rapport om barnfattigdom i Sverige. Organisationen konstaterar att barnfattigdomen fortsätter att minska i Sverige. Andelen fattiga familjer skattas nu till 9,3 procent för 2016. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015.

Har försörjningsstöd

Tabellerna Rädda Barnen publicerar gäller familjer som lever i ekonomisk utsatthet, vilket här innebär att de antingen uppbär försörjningsstöd och/eller har så låg inkomst att de inte klarar de nödvändigaste utgifterna.

Rapporten visar att barnfattigdomen minskar i de tre största städerna. Malmö är fortsatt den kommun där barnfattigdomen är störst.

Men trots att barnfattigdomen minskar, ökar samtidigt gapet mellan de rikaste och de fattigaste familjerna.

Sämre skolresultat

En riskfaktor för att barnen ska drabbas av ekonomisk utsatthet är om de lever med en ensamstående förälder, eller om de har utländsk bakgrund.

– Barn som växer upp i fattigdom har en mindre aktiv fritid, löper större risk för sämre skolresultat och för sämre hälsa som vuxna. För att fatta beslut som gör skillnad i barns vardag, behövs kunskap i frågan, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen.

Fattigdomsrapporten är viktig, säger han, för att visa samhället vilka insatser som behövs för att inga barn ska diskrimineras.