Barnkonventionen som svensk lag skjuts på framtiden

Barnkonventionsutredningen, som skulle ha redovisat sitt betänkande i november, blir försenad ett år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Utredningens uppdrag är att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, som blir svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden till 15 november nästa år.

"För otydligt och svårt att använda"

Riksdagen beslutade förra året att barnkonventionen ska bli svensk lag, trots att Lagrådet och flera andra remissinstanser avrådde från det. Beslutet mötte också kritik i riksdagen, där Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet röstade emot. Invändningarna handlade bland annat om att konventionens artiklar är för otydliga och svåra att använda i rättstillämpningen.

Islamisk rätt

Det fanns också kritik mot att det innebär att svenska domstolar kan tvingas tolka islamisk rätt, eftersom det islamiska juridiska begreppet "kafalah" ingår i konventionen. Det används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergivna barn men skiljer sig från adoption i västerländsk mening.

Detta har dock bemötts av flera instanser, däribland Unicef Sverige:

"Om man läser hela artikeln blir det dock tydligt att barn som är i behov av omvårdnad utanför hemmet ska placeras enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning, det vill säga svensk special­lagstif­tning på området. Det står uttryckligt i texten att staterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativen för omvårdnad", skriver Unicef på sin blogg

TT och Dagen

Foto: Jacob Zetterman
Foto: Jacob Zetterman
Kristna lobbyorganisationer
Sveriges kristna råd utövar påverkansarbete mot regeringen, som i det här fallet då Juluppropet lämnas över till justitieminister Morgan Johansson.
Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo