BBC lovar bli bättre på religiösa program

BBC lovar att bli bättre på att spegla den religiösa mångfalden i samhället i sina program. Men en programledare ifrågasätter om kapaciteten och kunskapen finns.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det statliga brittiska public service-bolaget BBC har fått mycket kritik för att inte ta religion på allvar, som Dagen skrivit.

De religiösa programmen har blivit allt färre de senaste åren. Och i april i år kulminerade det när religions- och etikgruppen i Manchester lades ned, rapporterar Christian Today.

En intern granskning tillsattes och den är nu klar. Företaget lovar att bättre spegla den roll som religion har i samhället i dag.

– Om vi verkligen vill förstå hur samhället fungerar måste vi förstå hur religion och tro påverkar människor, säger BBC:s generaldirektör Tony Hall enligt premier.org.

Ett års granskning

Cirka 150 experter inklusive flera religiösa ledare som ärkebiskop Justin Welby, har deltagit i granskningen som tagit ett år att genomföra.

Programledaren Roger Bolton, som också varit med i granskningsgruppen, menar att det är ett steg i rätt riktning.

– Om alla betalar sin licensavgift så har vi ett ansvar gentemot alla dessa människor oavsett vilken religionstillhörighet de har, säger Bolton.

– Och eftersom den stora majoriteten av människor med en tro i det här landet är kristna så bör det rimligen betyda att de kristna programmen dominerar.

Ifrågasätter

Trots BBC-chefens löfte är Roger Bolton tveksam till om bevakningen av frågor som har med religion att göra kommer att bli bättre.

– Det är en bra inställning men frågan är hur det ska gå till i praktiken att genomföra förändringen, säger Bolton som ifrågasätter om kompetensen finns.

– Majoriteten av de journalister som arbetar på BBC har en sekulär uppfattning. De behöver utbildning och experter vid sin sida som kan de religiösa frågorna, menar han.

– Om det blir en konflikt inom kyrkan eller inom islam som ska bevakas, vem vänder de sig till då?

BBC grundades 1922, högkvarteret finns i London och man har totalt cirka 20 000 fast anställda.

Statsministeromröstning