25 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Bengt Ådahl vigd till biskop i Missionsprovinsen

Svenska Missionsprovinsen har fått en ny biskop. Bengt Ådahl vigdes på lördagen av sin företrädare Roland Gustafsson i närvaro av både nordiska och internationella gäster.

150 personer närvarade vid den högtidliga biskopsvigningen och högmässan i Immanuelkyrkan i Göteborg. Den nye biskopen Bengt Ådahl predikade.

Informationsutbyte

Invigningen blev upptakten till det nordiska biskopsmötet för de tre nordiska stiften inom Missionsprovinsen, det svenska, det finska och det norska.

– Biskopsmötet är ett etablerat sammanhang som vi har två gånger per år. Men nu deltar även våra internationella gäster från Lettland, England och Tyskland, berättar den numera pensionerade biskopen Roland Gustafsson för Dagen.

– Under mötet kommer vi att byta information om det arbete som pågår i stiften och kyrkorna och om nya kontakter som har etablerats. Men vi ska också föra samtal om en utökning och fördjupning av kontakterna och samarbetet mellan kyrkorna som kanske i framtiden skulle kunna leda till en kyrklig enhet.

Motstift

Missionsprovinsen är ett konservativt evangelisk-lutherskt motstift till Svenska kyrkan som, enligt vad man själva uppger, "står i kontinuitet med Svenska kyrkan, men ser samtidigt ett stort behov av reformation" hos den. Den har egna församlingar och leds av en biskop. I flera fall har de präster som vigts till biskopar inom Missionsprovinsen ställts inför disciplinära åtgärder från Svenska kyrkans sida och mist vigningsrätten.

Läs mer: Svenska kyrkan backar om obehöriga präster

– Missionsprovinsen har sina rötter i Svenska kyrkans goda andliga evangelisk-lutherska tradition. Men vi anser att Svenska kyrkan har sekulariserats och lämnat sitt historiska arv, ett arv som vi vill föra vidare, säger Roland Gustafsson.

– Vi ser arvet och tron på Guds ord och vägledning som en skatt som vi har fått och som vi bör förvalta på bästa sätt.

På plats under biskopsmötet i Göteborg finns förutom representanterna från de nordiska stiften, biskop Hanss Martins Jensons från Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland, ordförande för Evangelisk-lutherska kyrkan i England Jon Ehlers och biskopens utsände från Självständiga lutherska kyrkan i Tyskland (SELK) Armin Wenz.

Äktenskapsfrågan

De inbjudna kyrkorna har olika strukturer och följer delvis olika traditioner, men tampas delvis med liknande problematik som Missionsprovinsen, menar Roland Gustafsson.

– Ideologiskt och tidsmässigt kämpar vi alla med liknande frågor i hela Europa, säger han.

En av de viktigaste frågorna som kommer att diskuteras under biskopsmötet blir därför äktenskapet, en institution som varit föremål för radikala förändringar på många håll i Europa. Där skiljer sig Missionsprovinsens och samarbetskyrkornas syn markant från den mer liberala hållningen som Svenska kyrkan antagit under det gångna decenniet.

– Vi kommer att diskutera äktenskapet i Bibelns belysning och i förhållande till de tidsmässiga förändringarna på äktenskapssynen. Det vi vill är att försvara Guds goda ordning för äktenskapet.

Nordiska biskopsmötet avslutas på måndag eftermiddag.

Läs mer: Missionsprovinsen får ny biskop

Läs också: Präst kan avkragas efter biskopsval

Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar