Biblisk strid om Januariavtalet

Partierna är oense om avtalet mellan S, C, L och MP ska tolkas bokstavligt eller "liberalteologiskt".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!