"Bidrag till trossamfund bör helt avskaffas"

Maria Ludvigsson skriver i SvDs ledare att statligt stöd till trossamfund bör avskaffas. Utredningen om bidraget leds av Ulf Bjereld (S) och kommer att presenteras den 13 mars.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Flera riksdagsledamöter skrev i förra veckan en debattartikel i Expressen där de ställde sig kritiska till att antidemokratiska trossamfundet får statligt bidrag.

I SvDs ledare uttrycker Maria Ludvigsson, ledarskribent på SvD, att hon inte enbart vill ta bort bidraget för antidemokratiska samfund, utan faktiskt helt ta bort det för alla trossamfund.

Hon skriver: "Det är bara en bråkdel av trossamfunden som missbrukat bidragen, övriga verksamheter är hedervärda och värdefulla. Men inte heller de är ämnade att leva av statligt medel med allt vad det innebär av krav och villkor".

Gäller även Svenska kyrkans bidrag

Hon menar att de statliga och kommunala bidragen till trossamfund helt ska avskaffas eftersom "civilsamhället per definition inte är en del av den statliga sfären". Hon menar vidare att det samtidigt skulle vara för civilsamhällets eget bästa.

För att trossamfund inte ska diskrimineras gentemot Svenska kyrkan som i dag får statligt bidrag, och som Maria Ludvigsson själv tillhör, menar hon att även dess bidrag skulle kunna avskaffas.

Läs mer: "Attityden mot kristna organisationer blir allt svalare"

 

Vilka fler skulle drabbas?

I tidskriften Signum skriver Kjell Blückert att han kan "vara böjd att hålla med henne", och föreslår i samma veva att staten kanske borde dra in bidragen till hela civilsamhället i så fall.

Han menar att Maria Ludvigssons resonemang öppnar upp för en större diskussion om bidrag i Sverige och undrar vidare vad idrottsrörelsen, hembygdsrörelsen och de politiska partierna skulle ha att säga i frågan.

Läs mer: Dags för ett vuxet samtal om religion