Biskop Eva Nordung Byström: Så stöttar vi samerna

I år är det samiskt jubileumsår, och Svenska kyrkan har engagerat sig i firandet denna vecka i Östersund.
– Vi vill visa vårt stöd för den samiska frågan, säger biskop Eva Nordung Byström till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I går berättade Dagen om firandet av den samiska nationaldagen, tisdag den 6 februari. Hela veckan pågår också firandet av att det är 100 år sedan det första samiska landsmötet på svenska sidan av Sápmi hölls i Östersund (Staare på sydsamiska).

Svenska kyrkan i Östersund har under veckan en rad programpunkter som anknyter till firandet, berättar biskop Eva Nordung Byström.

– Vi vill försoning, och vi vill finnas där. Kyrkan har ju tidigare som en del av staten också varit en del av förtrycket mot samerna, säger hon.

Självrannsakan

I Svenska kyrkan pågår sedan många år ett arbete som innebär självrannsakan för kyrkan och hopp om försoning.

Bland annat har Svenska kyrkan gett ut en Vitbok i fyra delar, och i höstas tog ärkebiskopen initiativ till en konferens om repatriering av samiska kvarlevor.

Det handlar om de föremål som i dag finns på olika museer och som i stället bör återföras till släkt/närmaste.

Lågt prioriterad fråga

Har då relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna förbättrats under senare år?

Det är svårt att säga, enligt Eva Nordung Byström – som beklagar att hon trots att hon själv är född i regionen där hon nu verkar inte visste särskilt mycket om samer innan hon blev biskop.

– Så lågt prioriterad är den samiska frågan i svensk skolundervisning. När det gäller kyrkan är det ett djupt sår, det handlar om generationer av samer som blivit illa behandlade.

Samer har generellt sett inte intagit en position av hårdför kamp för sin rätt. Snarare har man legat lågt, säger biskopen.

– Men i dag vaknar kampviljan mer och mer. För kyrkan gäller, att man ska arbeta med försoning – men på samernas villkor.

Det är oerhört viktigt att vi alla i Sverige lär oss mer om vår egen urbefolkning, säger Eva Nordung Byström.

– Jag brukar säga att samerna ärver en sorg, och vi har ärvt en skuld. Vi måste komma till rätta med vår skuld, och vi har nu börjat lyfta på locket i den här stinkande tunnan.

Rasbiologi i Uppsala

Till grund för diskrimineringen av samerna låg bland annat det rasbiologiska tänkande som kom från forskare i Uppsala.

– Det var till exempel inte samerna själva som delade upp gruppen i "riktiga" samer och inte "riktiga". Det kom från Uppsala.

Det som drabbat samerna har även drabbat andra urbefolkningar på liknande sätt i andra länder, säger Eva Nordung Byström.

– Men i vissa länder har man kommit längre i hur man hanterat frågan. Kanada är till exempel ett föredöme, här har vi mycket att lära.

Rätt till kyrkorummet

Det viktigaste just nu är att samerna själva får definiera sina behov, säger biskopen.

– Det handlar om deras rätt till kyrkorummet, till exempel. Sedan i förlängningen får vi också något tillbaka från den samiska kulturen: vördnaden för naturen till exempel.

– Ofta hör man i debatten från storstadsregionerna att landsbygden är tärande. Men samtidigt vet man att Stockholm inte skulle klara en vecka utan ström och mat som kommer norrifrån. Norrland är halva landet.