Biskop Johan Tyrberg i samtal med United i Malmö

Biskopen i Lunds stift, Johan Tyrberg, vill ta det lite lugnt och föra samtal med pingstförsamlingen United i Malmö, med anledning av Uniteds beslut att ansöka om medlemskap i EFS inom Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstförsamlingen United i Malmö röstade nyligen för att ansluta församlingen till EFS. Biskopen Johan Tyrberg har hittills inte personligen varit involverad i samtalen med United Öresundskyrkan i Malmö, utan har hört om processen genom EFS.

– Jag vill lyssna av dem lite mer innan vi går vidare. Ekumenik är väldigt spännande, och nya vägar är det, men det är viktigt att man är tydlig med sin identitet, och var man står i förhållande till kyrkan, så ingen trillar emellan och känner sig osäker, säger han till Dagen.

”En öppen kyrka”

– Vi är en öppen kyrka som välkomnar alla, men vi är också tydliga med att vi är en evangelisk-luthesk kyrka. Och vad det betyder måste vi prata om när det gäller sakramentssyn, ämbetssyn och kyrkosyn.

Biskopen säger att det är viktigt att föra samtal med såväl församlingsledningen och pastor Magnus Persson som med Uniteds församling som helhet.

– Så långt jag vet är det unikt att en hel församling ber att få byta kyrklig hemvist på det här sättet. Där är vi ute på nya vägar och något oprövat.

Läs också: Så vände Magnus Persson United från party till Luther
 

Initiativ från United

Johan Tyrberg är också noga med att det inte är Svenska kyrkan som nu försöker ”köpa in” församlingar från andra samfund, utan stryker under att det är United i Malmö som har tagit initiativet till den dialog som nu väntar.

Om pastorerna i United ska kunna bli präster inom EFS krävs att de omfattar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, och har den utbildning som krävs. I det här fallet är det EFS som validerar utbildningen, men biskopen är tillsynsmyndighet och den som ytterst avgör vem som ska vigas. Här för han en dialog med EFS.

Läs mer: Daniel Alm: Dopfrågan svårast om United ansluter till EFS
 

Dopet en ”klassisk fråga”

Johan Tyrberg uppger samtidigt att det krävs att Magnus Persson blir präst i Svenska kyrkan om han ska kunna vara sakramentsförvaltare och förrätta dop och nattvard.

Rent teologiskt är dopet en ”klassisk fråga” som skiljer Svenska kyrkan och pingströrelsen åt, säger biskopen.

– Men det är en illusion att det skulle gälla barndop eller vuxendop. Frågan är i stället vem som agerar i dopet: Är det Gud som agerar eller den enskilde kristne? Här svarar vi på olika sätt.

Lekmannaengagemanget och det karismatiska menar han skulle kunna vara viktiga bidrag från pingsthållet.

Biskop Tyrberg tror inte det märks så mycket i de flesta församlingarna i Lunds stift vad som händer i United. Men där­emot i Malmö och i St:a Maria kyrka lokalt där United håller till och de har ett stort diakonalt projekt.

Läs också: Daniel Alm: Inte självklart att United kan vara kvar i Pingst nu