Biskopen i Luleå: Jag värnar prästens rätt att välja om man vill viga homosexuella

EFS inom Svenska kyrkan har reagerat på avkragningen av en EFS-präst "med bestörtning". Avkragningen före jul skedde efter att prästen uttryckt åsikter inför en konfirmandgrupp om samkönade relationer och evolutionsteorin. Luleåbiskopen Åsa Nyström talar å sin sida om "missförstånd" och om ett kyrkomötesbeslut som "fallit i glömska".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!