Biskopens uppmaning: Ställ inte in, ställ om!

Efter fredagens regeringsbeslut om förbud mot samlingar med över 50 personer manar nu biskop Fredrik Modéus kyrkoherdar att ställa om verksamheten och till exempel fira flera mindre gudstjänster. "Kreativa lösningar bör uppmuntras!" skriver han i ett brev till kyrkoherdarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!