Biskopens uppmaning till civilsamhället

I veckan slöt fem aktörer i civilsamhället, däribland Svenska kyrkan, en bred uppgörelse med två myndigheter om att bistå landets kommuner i coronakrisen.
Växjöbiskopen Fredrik Modéus uppmanar fler att göra volontära insatser.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!