Bolivia: ny lag kan göra evangelisation olaglig

Ett nytt lagförslag av president Evo Morales rör upp känslor i Bolivia. Både kristna grupper och journalister protesterar mot det som de ser som ett hot mot religions-och yttrandefrihet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Fängelse upp till tolv år. Det skulle kunna bli resultatet för den som till exempel sysslar med gatuevangelisation - om den nya lagen går igenom och sedan tolkas strikt.

I lagförslaget står det i artikel 88.11: "Den som rekryterar, transporterar, frihetsberövar eller tar emot människor i syfte att rekrytera dem till väpnade konflikter eller till religiösa organisationer kommer att straffas med 5 till 12 års fängelse".

Om lagen går igenom och sedan tolkas strikt skulle det kunna betyda slutet för evangelisation i landet - det skulle kunna bli förbjudet att ens inbjuda till ett möte, säger nu landets evangelikala kristna i ett kritiskt uttalande enligt Evangelical Focus.

Det finns ungefär 2 miljoner evangelikala kristna i Bolivia, och de utgör cirka 19 procent av befolkningen. Men lagförslaget skulle även påverka andra kristna grupper, till exempel katolska kyrkan, säger de som är kritiska till förslaget.

– Kommer man att anmäla mig om jag tar med en grupp människor till ett kristet läger? Kommer jag att fortsättningsvis kunna predika på gatorna? undrar pastor Miguel Machaca Monroy, som leder en riksorganisation för evangelikaler i Bolivia.

De kristna grupperna betonar att religionsfriheten är garanterad i grundlagen och att det nya lagförslaget kolliderar med de rättigheter som garanteras i grundlagen.

De kristna grupperna får också stöd från journalister i landet. Journalisterna är oroade över att det nya lagförslaget riskerar att inskränka yttrandefriheten.

Statsministeromröstning