C-motion: Bort med religionsämnet ur skolan

Sätt stopp för religiösa friskolor, ta bort religionsämnet i skolan och sluta ställa upp i kyrkovalet.
Flera förslag om religion har kommit in till Centerpartiets partistämma i helgen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det blåser medvind för Centerpartiet. Nyligen gick de framåt i kyrkovalet, och om partiet firar med tårta för varje framgång i opinionsmätningarna borde partikansliet snarast skickas på bantningskur.

I helgen träffas Centerpartiet för stämma i Malmö, och det ska stötas och blötas idéer, ett år före riksdagsvalet.

Kräver tuffare tag

Flera motioner har kommit in som på ett eller annat sätt handlar om religion. Ämnet som väcker mest engagemang är konfessionella friskolor. Centerpartiets linje rent generellt är att valfrihet är bra, och utifrån det har de också stått bakom idén med konfessionella friskolor.

Nu har tre motioner kommit in med krav på förändringar, och alla pekar i samma riktning – att det krävs tuffare tag. I förslagslådan finns att kopiera Liberalerna och förbjuda nya religiösa friskolor. En annan motionär vill gå längre och ta fram en avvecklingsplan för nuvarande skolor. Ytterligare ett förslag är att staten ska sluta finansiera konfessionella friskolor, en motion som för övrigt sex partimedlemmar skrivit under.

Ingen stor debatt

Svaret från partistyrelsen är nej. Någon stor offentlig debatt i frågan inför partistämman finns inte.

Andra förslag som kommit in till partistämman är:

  • Ta bort religionskunskap i skolan, och låt det bli en del av historieämnet.
  • Centerpartiet bör sluta ställa upp i kyrkoval.
  • Examen för barnmorskor bör ändras för att hindra dem som av religiösa skäl vill ha samvetsfrihet.

Nej till alla förslag

Till alla förslag säger partistyrelsen nej. När det gäller religionskunskap motiveras det med att skolämnet även tar upp existentiella frågor, där elever får lära sig acceptans och förståelse för olika livsåskådningar. Frågan om kyrkovalet menar de inte är upp till stämman att besluta om, utan det ligger i händerna på partistyrelsen. Och svaret till dem som vill stoppa barnmorskor som vill få samvetsfrihet exemplifierar styrelsen med hur det gått för barnmorskan Ellinor Grimmark.

– Den dom som föll i Arbetsdomstolen nyligen i det uppmärksammade fallet i Jönköping, bidrog till att tydliggöra frågan om samvetsfrihet ytterligare, säger Centerpartiets partistyrelse.

Läs också: C-stämman sa ja till konfessionella friskolor
 

Vill införa sponsorskap

Ett annat hett ämne är migrationspolitik, där Centerpartiet sticker ut från sina allianskolleger med sin mer öppna linje. Inför stämman bubblar det av förslag och idéer, bland annat vill Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) att man ska införa ett sponsorskapssystem där civilsamhället ska ges större ansvar.

Det här är ett förslag som fallit i god jord, då partistyrelsen säger ja till förslaget.

– Redan i dag tar civilsamhället ett stort ansvar för integrationsprocessen. Många sportklubbar, lokala organisationer och andra delar av civilsamhället bidrar till att nyanlända välkomnas, svarar partistyrelsen.

I handlingarna inför stämman betonar Centerpartiet gång på gång civilsamhällets betydelse. Men kyrkor och trossamfund, som utgör en stor bit av civilsamhället, nämns aldrig i sammanhanget – inte heller när ämnet är integration av nyanlända.

Läs också: Allianssplittringen dämpar ett självsäkert Centerparti

Fakta:

Centerstämman i Malmö

Centerstämman hålls i år i Malmö mellan den 28 september och 1 oktober.

Över 500 ombud ska debattera och anta program inför valrörelsen.

Över 600 motioner ska behandlas.

Rubrik för stämman är ”Nytt ledarskap för Sverige”.

Förra gången partiet hade stämma var i Falun 2015.

Centerpartiets stämmor hålls ett år efter och ett år före ordinarie riksdags- och kommunalval.