C-stämman sa ja till konfessionella friskolor

Centerpartiet kommer inte arbeta för att förbjuda konfessionella friskolor. Det blev beslutet på den pågående partistämman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ombuden på Centerpartiets stämma i Malmö valde att avslå tre motioner som på olika sätt ville inskränka möjligheten till religiösa friskolor i Sverige.

Ett förslag handlade om att förbjuda nya religiösa friskolor. En annan motionär ville gå längre och ta fram en avvecklingsplan för nuvarande skolor. Ytterligare ett förslag var att staten skulle sluta finansiera konfessionella friskolor.

Men det blev tummen ned för alla motionerna.

En av motionärerna, Lars Kallsäby, kommunalråd i Västerås och ledamot i kommunstyrelsen, hade fyra konkreta förslag i sin motion:

- Att reglerna för konfessionella förskolor och friskolor ska skärpas.

- Att ett stopp för nya religiösa friskolor införs.

- Att konfessionella inslag ska vara frivilliga och att de inte får vara en del av undervisningen.

- Att könuppdelade lektioner aldrig ska tillåtas motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl utan att de endast kan motiveras av pedagogiska skäl vid vissa speciella tillfällen.

Enligt protokollet från Centerstämman avslogs de två första att-satserna medan de två sistnämnda att-satserna ansågs besvarade.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek