Cecilia Wikström (L): Världens rikaste region måste ta ansvar för världens nöd

EU-kommissionen och parlamentet är i stort sett överens om en flyktinguppgörelse – men ändå finns det stor risk för ett haveri.
– Vi kan inte vara världens rikaste region och vägra ta ansvar för världens nöd, säger Cecilia Wikström (L) som är chefsförhandlare i EU.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På tisdagen kallade Cecilia Wikström till ett så kallat högnivåmöte i Strasbourg. Syftet med det var att förmå ministerrådet att nå en asyluppgörelse. Wikström har lett arbetet med revidering av Dublinförordningen inom EU.

– Jag har lyckats ena fem olika partigrupperingar i parlamentet runt mitt förslag – något som aldrig tidigare hänt i parlamentets historia, säger Cecilia Wikström till Dagen.

Kan inte komma överens

Ändå finns det stor risk att flyktinguppgörelsen inte kommer på plats före den 28 juni när ett toppmöte hålls i Bryssel.

– Det beror på att rådet inte kan komma överens. Vi vet inte hur det kommer att gå. Just nu försöker vi på oortodoxa sätt påverka länder. Detta inkluderar möten och samtal. Det gäller att vinna över så många länder som möjligt på rätt sida, säger Cecilia Wikström.

Men det finns också fem länder, bland dem Grekland och Italien, som vill se mer av europeisk solidaritet, berättar Cecilia Wikström.

Läs mer: Drivande flyktingbåten Aquarius får inte gå i land någonstans

 

I det nya förslag som nu rådet ska ta ställning till finns inte Dublinförordningens krav på att flyktingar ska söka asyl i första ankomstland. I stället finns en omfördelningsmekanism inom EU, där man räknar ut flyktingkvoter för varje land. Hänsyn tas till storlek och ekonomi.

– Det är ett rättvist system, säger Wikström.

– Vi kan inte ha de här spänningarna mellan länderna. När Sverige tog emot 160 000 flyktingar tog Kroatien emot 25.

Sverige ligger just nu europeisk miniminivå när det gäller att ta emot flyktingar. Bör vi ligga kvar där?

– Vi ska inte prata om miniminivåer. Nu ska vi få till en europeisk politik, det är prio ett. Vi kan inte ha en union som kan komma överens om utsläpp, men inte när det gäller medmänniskor, säger Cecilia Wikström.

Liksom Malin Björk (se artikel här intill) motsätter hon sig idéer om flyktingläger utanför EU:s gränser.

–  Det är oetiskt. Vi är den rikaste delen av världen. 65 miljoner människor är på flykt i dag, och en försvinnande liten del av dessa kommer till Europa. 28 länder måste kunna ta emot 1,5 miljoner.

Läs mer: Joakim Hagerius: Risk för att EU:s flyktinguppgörelse havererar

Böneutrop
Kyrka och politik