21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Centerpartiet om civilsamhället

Inför valet 2018 tar Dagen i en artikelserie upp frågor som berör kyrka, tro och samhälle. De åtta riksdagspartierna har fått frågor om deras syn i sju specifika frågor. Här är Centerpartiets svar om civilsamhället.

Vill ni att de idéburna aktörerna ska växa, och i så fall, hur vill ni att det ska gå till?

Sammanfattning av svar

De idéburna aktörerna bidrar till ökad kvalitet och valfrihet inom välfärdssektorn. Den rödgröna regeringens klappjakt på alternativa utförare i välfärden har skapat en stor osäkerhet bland både idéburna och privata aktörer. Vi ser ett behov av långsiktiga och stabila förutsättningar med tydliga kvalitetskrav och uppföljningar inom hela välfärdssektorn, i stället för ett ensidigt fokus på att försvåra för aktörer som bedriver verksamheter som uppskattas av brukare, patienter och elever.

Fullständigt svar

Ja, de idéburna aktörerna bidrar till ökad kvalitet och valfrihet inom välfärdssektorn. Vi vill att det ska finnas goda förutsättningar för olika aktörer att vara med och bidra till en bättre välfärd. Den rödgröna regeringens klappjakt på alternativa utförare i välfärden har skapat en stor osäkerhet bland både idéburna och privata aktörer.

Vi ser ett behov av långsiktiga och stabila förutsättningar med tydliga kvalitetskrav och uppföljningar inom hela välfärdssektorn, i stället för ett ensidigt fokus på att försvåra för aktörer som bedriver verksamheter som uppskattas av brukare, patienter och elever.

Fler artiklar