Centerpartiet: Vi är inte för sharialagar

Centerpartiet markerar avstånd från sharialagar i Sverige. Detta efter en kritiserad dom där en av partiets nämndemän frikänt en man, misstänkt för att ha misshandlat sin fru.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I den friande domen pekar rätten bland annat på att mannens familj "verkar vara en bra familj".

Det är Ebtisam Aldebe (C), en av nämndemännen vid Solna tingsrätt som nu har hamnat i blåsväder efter domen – och som har fått Centerpartiet att markera avstånd till såväl henne som till sharialagar. Partiet startar nu ett uteslutningsärende.

Partiledaren Annie Lööf kallar på Twitter domen för "förfärlig" och att den ger uttryck för "värderingar som inte platsar i en rättstat".

Blåsväder tidigare

Ebtisam Aldelbe har varit i blåsväder även tidigare då hon i Sveriges Television förespråkat en särskild lagstiftning för muslimer som lever i Sverige, exempelvis angående skilsmässa och arvsrätt.

 

Läs mer: Man ”av bra familj” friad i rättegång om misshandel

 

En oenig tingsrätt motiverar frikännandet med att det "normala i ''dessa kretsar'' är att en kvinna berättar för släkten om hon blir misshandlad, så att saken kan lösas inom familjen" samt med att "mannens familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes".

Solna tingsrätt skriver vidare att det "inte är ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på sätt låtsas som att de är i behov av skyddat boende för att få en lägenhet".

Oenig tingsrätt

Det är två politiskt utsedda lekmän från centerpartiet som står bakom domen, medan juristdomaren och en annan nämndeman ville fälla den åtalade.

Mårten Schultz, professor i civilrätt, kommenterar i Svenska Dagbladet: "Värst är att domstolen förordar att brottsoffer ska vända sig till någon form av privat rättsskipning. Familjen i stället för rättsväsendet. Så fungerar det förstås inte i en rättsstat", skriver han.

Partiföreträdare tar avstånd

Magnus Persson, gruppledare för Centern och kommunalråd i Solna, säger till Aftonbladet att Ebitsam Aldebe inte kan vara nämndeman för Centerpartiet utifrån hur domskälen är skrivna i ärendet. Såväl Centerpartiet partiet som Centerkvinnorna har nu startat ett uteslutningsärende gentemot Aldebe.

 

Läs mer: C: Brister i förslag om ensamkommande

 

Även andra partiers företrädare reagerar starkt mot domsskälen.

På Twitter förtydligar Centerpartiet: "Vi står inte bakom uttalandena och är inte för sharialagar."

Åklagaren i det aktuella fallet har överklagat den friande domen.

Lilla Erstagården