Christian Mölk: ”De som är svaga i tron går tillbaka till islam”

Pingstpastor Christian Mölk har engagerat sig för kristna afghaner, och bilden han har är att det inte går att leva som kristen i Afghanistan efter att ha utvisats. De som har en stark tro måste därför fly landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Runtom i Sverige finns det församlingar som engagerat sig i asylsökande afghaners situation, och på många platser har de också kommit till tro. Exempelvis i Timrå, där pingstpastor Christian Mölk engagerar sig för de kristna afghanernas situation.

– Jag känner själv inga kristna afghaner som har utvisats, berättar han.

– Men de har berättat för mig att om de skulle göra det ställs de inför ett antal alternativ. De säger att det inte går att leva som kristen i Afghanistan, och är man stark i sin kristna tro ligger man risigt till. De som är svaga i tron kommer att gå tillbaka till islam, av rädsla för att dö.

Kristna måste fly

För de som vill fortsätta leva som kristna är alternativet att fly igen.

– Det är vad afghanerna berättar för mig. Det finns ingen framtid för kristna i Afghanistan.

Borde svenska myndigheter följa upp vad som händer med konvertiterna?

– De borde inte utvisa konvertiter, det är olagligt.

Men Migrationsverket menar att de enbart utvisar dem som inte är genuint kristna?

– Det spelar ingen roll, enligt mitt sätt att se det. Det är grundat på religionsfriheten, som inte anger om man har en stark eller svag tro, utan bara att alla har rätt att byta religion. Och där finns det inga extra krav på afghaner jämfört med andra.

Christian Mölk menar därför att det är fel att kunskapstesta asylsökande för att bedöma om deras tro är genuin är fel, utifrån ett religionsfrihetsperspektiv.

Enligt Christian Mölk är afghanerna också uppriktiga då de vänder sig till Jesus då de upplever en kris i livet, exempelvis vid ett avslag på en asylansökan. Han jämför med att även många svenskar söker sig till Gud vid en krissituation.

Och många afghaner vittnar om att de fått svar på sina böner.

– De är genuina när de söker Jesus i sin hjälp att få stanna i Sverige, och många vittnar om helanden och andliga upplevelser, och säger att de upplevt en frid och kärlek, och jämför ofta med hur det var innan, med islam.