Christian Mölk: ”De som är svaga i tron går tillbaka till islam”

Pingstpastor Christian Mölk har engagerat sig för kristna afghaner, och bilden han har är att det inte går att leva som kristen i Afghanistan efter att ha utvisats. De som har en stark tro måste därför fly landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!