Dags för final av reformationsåret

Det drar ihop sig till final av reformationsåret.
På söndag kulminerar firandet med en högtidsmässa i Uppsala domkyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den 31 oktober är det – enligt traditionen – 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i tyska Wittenberg (se sid 10–15).

Detta har uppmärksammats ett helt år, där påvens besök i Skåne var startskottet.

Unik gudstjänst

I oktober 2016 hölls en unik gudstjänst där lutheraner och katoliker symboliskt enades kring ett dokument. Detta förpliktade de båda kyrkorna att ta fasta på det som förenar och tillsammans vittna om det kristna budskapet. Under året har bland annat Världens fest i Västerås och Teologifestivalen i Uppsala haft reformationen i centrum.

Vi är nu inne i den sista veckan och därför höjs intensiteten.

I morgon hålls i Uppsala ett ekumeniskt ungdomsmöte mellan Svenska kyrkans unga och Sveriges unga katoliker (SUK). Syftet är att inspirera till lokala arrangemang av liknande slag. Ungdomsmötet avslutas i S:t Lars katolska församling och sedan sker en ljusprocession till Uppsala domkyrka.

Ekumenisk kvällsgudstjänst

Där hålls en ekumenisk kvällsgudstjänst, som leds av ärkebiskop Antje Jackelén och den katolske biskopen Anders Arborelius.

Gudstjänsten knyter an till det historiska mötet mellan påven och de lutherska ledarna i Lund förra året.

Firandet kulminerar på söndag 29 oktober med en stor högtidsmässa i Uppsala domkyrka. Där kommer bland andra kung Carl XVI Gustaf och statsminister Stefan Löfven närvara.

Bland de 130 gästerna finns också representanter för näringsliv, universitetsvärlden, idrottsrörelse och nationella minoriteter. Gudstjänsten har temat: ”Jag skäms inte för evan­geliet” och innehåller nyskrivna texter och nyskriven musik. Musiken och texterna uttrycker på flera sätt reformationens betydelse för det svenska samhället.

Körverket ”Fyra Luthervariationer” av B. Tommy Andersson uruppförs i samband med en gudstjänst samma kväll. Och det är bara ett av de nyskrivna musikverken.

Den 3 november uppförs även ett nyskrivet oratorium om reformationen med musik och text av Niclas Dahl.

Gudstjänster i alla domkyrkor

På själva Reformationsdagen den 31 oktober firas gudstjänster i landets alla domkyrkor. Flera av gudstjänsterna har en ekumenisk och internationell prägel.

Reformationen

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av munken Martin Luther.

Under stridsropet ”nåden allena, tron allena, skriften allena” gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan.

Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

oktober infaller själva reformationsdagen.