Dålig akustik i kyrkor försämrar ljudet på lovsången

Debatten om ljudvolymen och kvaliteten på ljudet under lovsången i kyrkan fortsätter. Dålig akustik i kyrkolokalen eller ett bristfälligt ljudsystem kan försämra ljudkvalitén rejält. Men enligt ljudteknikern Thomas Lagö beror 80 procent av ljudet på hur exempelvis mikrofonerna och befintligt system används och hur man talar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!