Daniel Alm: Dopfrågan svår om United ansluter till EFS

EFS-ledningen och missionsföreståndare Kerstin Oderhem välkomnar ett fördjupat samtal med United Öresundskyrkan om dubbelanslutning till EFS. Pingstledaren Daniel Alm ser dopfrågan och ämbetssynen som de viktigaste frågorna att reda ut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi ser positivt på Uniteds önskan att bli en samarbetskyrka mellan EFS och Pingst FFS, säger Kerstin Oderhem, missionsföreståndare för EFS i ett skriftligt uttalande.

Kerstin Oderhem fortsätter:

– Vi har en mycket positiv kontakt med Magnus Persson och United, inte minst på det lokala planet i Malmö. För oss är strävan efter ett fördjupat samarbete både naturligt och lyfter frågan om en fördjupad ekumenik där vi ser styrkan i våra respektive väckelsearv.

United Öresundskyrkan är en pingstförsamling. Pingst FFS föreståndare Daniel Alm är medveten om vad som nu händer i United, och säger att man är i början av samtalet.

– Vi får ha en process och se vad den leder till. Magnus Persson är min vän och jag uppskattar väldigt mycket att de vill vara med i Pingst. Men det klart att det nu blir en del att samtala om, säger han till Dagen.

Vilka blir de svåra frågorna?

– De svåra frågorna är nog relaterade till dopsyn och ämbetssyn. EFS är inomkyrkliga och har mycket gemensamt med Svenska kyrkan, men även med oss. Det finns också sådant som skiljer. Det går inte att förutse exakt vad det här slutar i.

Kan en pingstförsamling också praktisera barndop, som EFS gör?

– Vi är troendedöpare i vår förkunnelse och i vår praxis. Sedan har vi en del församlingar som hanterar själva medlemskapet lite skiftande. Men inte i praxis. Det här är en diskussion vi får föra nu, säger Daniel Alm.

Redan i dag finns några frikyrkoförsamlingar som är dubbelanslutna till EFS. Det gäller exempelvis Evangeliska frikyrkans Kustkyrkan i Jävre utanför Piteå samt Fallvikskyrkan i Sölvesborg, som är en samarbetskyrka mellan Equmeniakyrkan, EFS och Svenska kyrkan.

Lilla Erstagården