Daniel Alm, Pingst: Vi måste alltid stå på de utsatta kvinnornas sida

Det frikyrkliga metoo-uppropet – #sanningen­skagöraerfria har gjort att många kvinnor nu berättar om sexuella trakasserier och övergrepp i frikyrkan. Pingsts samfundsledare Daniel Alm menar att det ska finnas en nollvision om övergrepp inom Pingst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Daniel Alm, föreståndare, Pingst fria församlingar i samverkan:

Vad har frikyrkan för ansvar i frågan?

108992.jpg– Vi har ett ansvar att se till att det inte fortsätter. Vi måste alltid stå på de utsattas sida, i det här fallet på de utsatta kvinnornas sida. #Metoo har visat att vi behöver sätta mer fokus på de här frågorna.

Har ditt samfund jobbat med detta?

– Ja, till exempel genom utbildningsmaterialet ”Trygga möten” som utbildar i hur man ska agera.

Läs också: Starka vittnesmål om övergrepp efter uppropet #sanningenskagöraerfria

 

Vad gör ni nu och vad planerar ni?

– Vi försöker för det första jobba proaktivt med den kultur vi har i pingströrelsen. Vi vill för det andra även vara lyssnande när det händer och för det tredje agera. Sexuella övergrepp är kriminella handlingar som ska polisanmälas.

Läs också: Equmeniakyrkan: Vi har inte gjort tillräckligt för att motarbeta övergrepp
 

Är en nollvision möjlig?

– Helt klart ska vi ha en nollvision. Med det sagt är församlingen inte en fullkomlig miljö. Det gäller att vara realistisk och inse att det blir svårt, men vi får aldrig ge upp.

Läs också: Evangeliska frikyrkan: Peta hål på tystnadskulturen i kyrkan

 

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar