Daniel Alm: Viktigast med passion och ett andligt mod i Pingst

Barns och ungas situation i Sverige är ett av ämnena som lyfts när närmare 550 pingstpastorer möts till sin årliga konferens i Stockolm i nästa vecka.
Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, efterlyser en riskbenägen och varm pingströrelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!