Danmark: Fler barn med Downs syndrom föds

Under flera år har nästan samtliga danska kvinnor som upptäckt att de väntar ett barn med Downs syndrom valt att göra abort. Men nu ser ett trendbrott ut att ha skett.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under 2017 ställdes 152 kvinnor i Danmark inför frågan om de skulle föda ett barn med Downs syndrom eller inte, efter fosterdiagnostik. Endast 13 kvinnor valde att fullfölja graviditeten och föda sitt barn, enligt uppgifter från Dansk Cytogenetisk Centralregister, som citeras av tidningen Berlingske. Men det är ändå långt fler än under 2014 och 2015, då endast två kvinnor valde att behålla sitt barn. Under 2016 var det nio kvinnor som tackade nej till abort, enligt tidningen.

Bättre information

Bättre information till de gravida lyfts fram som en möjlig förklaring till att något fler kvinnor behåller barnet. De senaste åren har samarbetet med nationella förbundet Landsforeningen Downs syndrom blivit bättre, säger Olav Björn Petersen, överläkare vid Århus universitetssjukhus, till Berlingske.

– Till exempel kan kvinnor och deras partner, som står i en valsituation, komma och besöka familjer med Downs-barn, innan de fattar ett beslut, säger Petersen.

Hög livskvalitet

Kunskapen om vad det innebär att få ett barn med Downs syndrom har blivit bättre, menar Grete Fält-Hansen, vice ordförande i Landsforeningen Downs Syndrom. Tidigare låg fokus mest på möjliga problem, som barnets risk att få hjärtfel, men i dag är det mer nyanserat och informationen är bättre, säger hon till Berlingske.

– Till exempel att man kan leva ett oberoende liv med hög livskvalitet, även om man har Downs syndrom, säger hon.

Sedan 2004 erbjuds alla gravida kvinnor i Danmark fosterdiagnostik just för att upptäcka förekomst av kromosomavvikelsen trisomi 21, som orsakar Downs syndrom.