Därför sprids bilder på präster med vattenpistol

Coronapandemin har fått kyrkor att ställa om. En av de mer udda sakerna är präster som i tjänsten börjat använda vattenpistol.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!