David Thurfjell i SVT: Många kristna tycker tron är pinsam

Många kristna i Sverige tycker att det känns pinsamt att berätta om sin tro. Det menar religionshistorikern David Thurfjell i en intervju med SVT.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En av Sveriges Televisions toppnyheter under julhelgen var att förklara varför många kristna döljer sin tro i det svenska samhället i dag.

Religionshistorikern David Thurfjell vid Södertörns högskola utanför Stockholm har studerat hur svenskar förhåller sig till kristen tro och religion i ett vidare perspektiv.

Hans analys är att många svenskar döljer sin kristna tro på grund av en stark pinsamhetsfaktor.

– För kyrkligt aktiva är det genant att säga att man är kristen, det leder till en massa missförstånd, säger han i intervjun med SVT.

Omodernt - en uppfattning från 50-talet

Men hur kunde det bli så att det uppfattas som skamfyllt att vara kristen i Sverige i dag?

David Thurfjell härleder detta till 1950-talet när det växte fram en uppfattning att det var omodernt att vara kristen. Samtidigt fick Svenska kyrkan hård kritik för att vara ovetenskaplig.

Religion blir i det perspektivet något som tillhör det förflutna, det man lämnat. Det leder till att skillnaden i den egna självbilden mellan då och nu blir större än den verkligen är, förklarar han.

Han utvecklar sitt resonemang med att kristna i den processen framför allt förlorar sin moraliska, intellektuella och självklara pondus, vilket får konsekvenser.

– Själva ordet kristen har fått en annan innebörd än det hade tidigare. För många kristna blir det då genant att tala om att man har en kristen tro. Man bävar inför att berätta, säger han.

"Man behöver komma ut"

David Thurfjell drar en parallell mellan att vara kristen i Sverige i dag och att vara homosexuell. Han menar att den som är kristen måste komma ut, ungefär som en homosexuell person behöver göra.

David Thurfjell beskriver det som "en stigmatiserad position där människor har en massa idéer om vad din tro står för och vad den innebär".

Den som är muslim möter inte samma fördomar som den som är kristen, i varje fall inte samma typ av fördomar, enligt David Thurfjell.

– Att vara muslim i Sverige är inte pinsamt. Det kan ju vara problematiskt på andra sätt, men det upplevs inte som pinsamt, säger han.

Läs också: Frida Park: Kristna, kom ut ur garderoben!