De här frågorna behöver kyrkor engagera sig i inför valet

Klimatet, sjukförsäkringarna eller de oföddas situation. Förslag kom in från bland annat, Mattias Irving, Margaretha Möller och Jacob Rudenstrand då Dagens reporter frågade i vilka samhällsfrågor som kyrkor bör engagera sig i under detta valår.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Migrationsfrågan har länge legat Sveriges kyrkor varmt om hjärtat, och två år i rad har Sveriges kristna råd drivit Juluppropet. Mycket tyder på att Sveriges kristna råd återigen lyfter frågan igen då det är valår.

Men vilka andra samhällsfrågor borde kyrkan engagera sig i? Frågan ställdes på Twitter av Dagens reporter, som fick en rad olika svar.

– Social rättvisa, löd det första svaret, signerat Mattias Irving, känd från sitt engagemang i den kyrkliga tankesmedjan Seglora smedja.

Han vill se att kyrkan lyfter fram de fyra utsatta grupperna; den fattige, änkan, den faderlöse och främlingen, "gärna med ett uppdaterat språkbruk".

Klimatet viktigt

– Klimat som global utmaning. Det vill säga klimaträttvisa, svarade Henrik Grape, som själv jobbar med klimatfrågor för Svenska kyrkan.

Han fick medhåll från flera andra, som också tyckte att klimatfrågan är viktig att lyfta fram.

– Barn och unga, svarade Gustaf Björkman som är pastor i Equmeniakyrkan.

– Skolan, tyckte Margaretha Möller, som bland annat frågade sig hur man undervisar i religion.

– Höga sjukskrivningstal, utmattningssymptom och kyrkans möjlighet att hjälpa, svarade Martin Folkelind.

"Höj rösten för de ovälkomna"

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på Svenska evangeliska alliansen (SEA), tyckte det var viktigt att kyrkor forsätter att ge röst åt flyktingar.

109854.jpg– Men också en stark röst åt andra ovälkomna som inte har lika många röster bakom sig: många ofödda, traffickingoffer, de som kan drabbas vid en eventuell dödshjälpslag.

Med andra ord, det verkar finnas gott om samhällsfrågor som kyrkan kan engagera sig i.

Men alla var inte pigga på att tipsa vilka frågor som kyrkliga företrädare ska lyfta.

Motrösten lyder att kyrkan inte ska lägga sig i valrörelsen över huvud taget utan helt fokusera på sitt kyrkliga uppdrag.

Läs mer om svenska valet 2018

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården