De vill spräcka myterna om porr

Organisationen Talita som arbetar med att hjälpa kvinnor som utnyttjats för sexuella ändamål, släpper nu "10 myter om porr" på sin hemsida. Materialet är en del av organisationens förebyggande arbete.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Författaren och prästen Ulrica Stigberg skrev för några veckor sedan i Dagen att porr är den vanligaste drogen inom kyrkan. Hon har gett ut boken ”Mitt ibland oss – om kyrkans utmaning kring nätpornografi” och ger i sin artikel i Dagen förslag på hur man kan arbeta med problemet. Även den ideella organisationen Talita, som vilar på kristen grund, lägger stor vikt vid pornografi i sitt arbete mot människohandel.

De lyfter ämnet genom Reality Check, som är deras förebyggande arbete och nu har de även släppt sitt material "10 myter om porr". Materialet syftar till att ge fakta om pornografi och kunskap om hur den påverkar konsumenter, såväl som de som medverkar i porrindustrin. Materialet vänder sig både till kyrkan och till det övriga samhället.

– Det finns en stor brist på kunskap om pornografi. Det är inte en fråga om ens barn kommer i kontakt med porr, utan när de kommer i kontakt med det. Materialet vänder sig därför i första hand till vuxenvärlden och till föräldrar, säger Meghan Donevan, initiativtagare och projektledare för Reality Check.

Maintream-porr är inte längre Playboy

Den första myten som Talita tar upp i sitt material är att "Porren är som Playboy". Där beskrivs pornografin som fanns för 20 år sedan som en del av dagens populärkultur. Det som i dag kallas för mainstream-porr består till 90% av fysisk aggression och minst hälften innehåller verbal aggression, enligt Talitas material. Vidare kan man läsa att "Mainstream-pornografin är ingenting annat än dokumenterad prostitution".

– Vi har jobbat kring prostitution i närmare 20 år och under den resan har vi sett en tydlig koppling mellan pornografi och prostitution. Vi har träffat flera kvinnor som har filmats i samband med prostitution, men även flera kvinnor som har kommit in i sexindustrin genom porrindustrin. Pornografi är prostitution men med en kamera i rummet, säger Meghan Donevan.

Läs mer: Ulrica Stigberg: Porren är vanligaste drogen i kyrkan

 

Vill lyfta fram produktionsdelen

Genom det förebyggande arbetet Reality Check har Talita kartlagt de vanligaste myterna om pornografi. Genom materialet som de tagit fram vill de avslöja kunskap genom dagens forskning. Meghan Donevan har själv forskat både om pornografikonsumtion och om pornografiproduktion.

– Det är frustrerande när människor påstår saker som inte stämmer om pornografi. Därför är forskningen och faktakunskapen viktig, säger Meghan Donevan.

Hon hoppas att materialet "10 myter om porr" ska leda till att man får höra färre myter i framtiden och att det blir en större samhällsdebatt om pornografi där även produktionsdelen lyfts fram. Meghan Donevan vill se att fler agerar och att det blir en politisk fråga.

Samtalsmaterial utifrån myter

Flera pastorer hörde av sig när Talita släppte "10 myter om porr" och ville använda materialet i sina kyrkor, berättar Meghan Donevan. Hon säger att de just nu håller på att utveckla ett samtalsmaterial utifrån myterna och att det är en bra början att man pratar om pornografi även inom kyrkan.

– Vi hoppas att materialet kommer att användas både i skolor, på fritidsgårdar och bland ungdomsledare i kyrkor. Materialet är relevant för alla grupper och vi hoppas på att det kommer underlätta för samtal om pornografi, säger hon.