Debattörer vill att regeringen sätter press på Migrationsverket

"I regeringens regleringsbrev, som anger de övergripande reglerna och riktlinjerna för myndigheten, finns i dag inget krav på att Migrationsverket ser över religionskompetensen."

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nyligen debatterade Andreas Carlson (KD) och migrationsminister Heléne Fritzon (S) Migrationsverkets hantering av konvertiter samt Migrationsverkets syn på några frikyrkosamfund.

Andreas Carlson uppmanade flera gånger statsrådet att använda regeringens årliga regleringsbrev för att öka den religiösa kompetensen bland Migrationsverkets anställda.

Läs mer: Frikyrkor kallades sekter – blev debatt i riksdagen

– Jag uppfattar statsrådets inlägg i den här debatten som att hon är positivt inställd till mer utbildning om religionens betydelse för den enskilde och om konversionens påverkan. Därför undrar jag vad det är som hindrar att regeringen visar att man prioriterar den här frågan och ger Migrationsverket ett uppdrag via regleringsbrevet. Vad är det som hindrar att regeringen gör det?, sa han bland annat.

"Tänka om och tänka nytt"

Men Heléne Fritzon valde att inte nämna regleringsbrev. I stället konstaterade hon att myndighetens arbete ska genomsyras av tre ord: empati, tydlighet och mod.

– Mod är att man är beredd att bryta mönster, att tänka om och tänka nytt.

Läs mer: Migrationsverket ber om ursäkt för sektanklagelse

Hon sa också att frågor om religiösa skäl och konverteringar på många sätt ingår "i det samlade uppdrag som Migrationsverket har från regeringen".

– Jag tycker att de åtgärder som regeringen har vidtagit för att förbättra effektivitet, förkorta handläggningstider och förbättra prövningen av asylärenden är de som verket behöver och har behövt fram till nu.

Effektivare handläggningsprocesser

Regeringens regleringsbrev till Migrationsverket styr myndighetens verksamhet under det kommande året och anger bland annat mål, budget och hur budgeten ska fördelas på olika verksamheter.

Fokus i det senaste regleringsbrevet, daterat den 1 februari i år, ligger på effektivare handläggningsprocesser – någon särskild grupp asylsökande som ska prioriteras nämns inte.

Av brevet framgår däremot att Migrationsverket ska redovisa hur slutsatser i FN:s kommitté för de mänskliga rättigheternas och Europadomstolens granskningar av myndigheten avseende mänskliga rättigheter har beaktats i verksamheten.

"Beredd att bryta mönster"

Men Christian Mölk, föreståndare Pingst Härnösand, Bengt Sjöberg, föreståndare Korskyrkan Filipstad, samt Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen, tycker i likhet med Andreas Carlson inte att det räcker.

"Här behöver den ansvarige ministern ta sina egna ord från interpellationsdebatten på allvar – att vara ''beredd att bryta mönster, att tänka om och tänka nytt''. Det är dags att regeringen kräver ett bättre arbete av Migrationsverket", skriver de i en debattartikel Upsala nya tidning.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar
Debatt