Demokratiska värden är på tillbakagång

Under de senaste tolv åren har utvecklingen gått åt fel håll i världen när det gäller demokratiska val och pressfrihet. Detta enligt den senaste rapporten från amerikanska Freedom House.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

195 länder finns med i den nya rapporten. Av dessa räknas 88 länder som fria, 58 som delvis fria, och 49 länder som ofria.

Utvecklingen har varit nedåtgående de senaste åren vad gäller frihet och demokrati. Det betyder att de länder där friheten minskar är betydligt fler än de länder där friheten ökar.

Minskad frihet i USA

I bland annat USA har friheten minskat. USA leder inte längre ”frihetsligan”, skriver statligt ägda Voice of America. Detta beror bland annat på den ryska inblandningen i de amerikanska valen 2016. Freedom House pekar också på vissa etiska problem när det handlar om Trump-administrationen, bland annat presidentens ovilja till transparens när det gäller hans företag och hur mycket han betalar i skatt.

Även i Kina går utvecklingen åt fel håll, liksom i Ryssland. Både Kinas och Rysslands försök till ökat inflytande ses som orsaker till minskad frihet.

– Vi har noterat att Kina försöker påverka hur andra länder förhåller sig till Kina, hur de pratar om Kina, vad forskare skriver om Kina och vad journalister skriver, säger Arch Puddington, forskare vid Freedom House, till Voice of America.

Ökat i elva

Och i Europa har friheten minskat betydligt, särskilt i Ungern, Polen och Turkiet. Av 47 europeiska länder har friheten minskat i 29 och ökat i 11. Det största tappet på Freedom Houses index står Turkiet och Ungern för.

”Ungerns nedåtgående trend beror på ökande hot mot civilsamhälleliga grupper och oppositionen som har gjort invånarna mer motvilliga att tala om politiska ämnen”, står det i rapporten.

Sverige klarar sig bra

De populistiska ledarna i både Polen och Ungern pekas ut som ansvariga för nedmonteringen av demokratiska institutioner.

Sverige klarar sig bra i mätningen, och får rankingen 100 (den högsta möjliga), tillsammans med Norge och Finland.

Freedom House betygsätter varje år världens länder utifrån graden av civila och politiska friheter. Organisationen, som stödjer värden som demokrati och politisk frihet, är baserad i USA och fristående, men får också till viss del statligt stöd.

29

I så många europeiska länder av 47 har friheten minskat.

Lilla Erstagården