Deras satsning ska nå hela världen

När MR-dagarna arrangerades i Jönköping var religion för första gången ett tema.
Samtidigt presenterades också ett nytt webbaserat utbildningsmaterial om religions- och övertygelsefrihet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I samarbete med bland annat Kyrkornas världsråd har Svenska missionsrådet tagit fram ett 20-tal filmer om religions- och övertygelsefrihet. Majoriteten finns sedan några dagar på Missionsrådets webbplats – resten kommer att publiceras under de kommande månaderna.

– Det är tre paket, säger Katherine Cash som arbetar med religions- och övertygelsefrihet på Svenska missionsrådet till Dagen.

Hon berättar att det första är ett baspaket på nio filmer som riktar sig till vem som helst, exempelvis individer, församlingar, studieförbund, skolor och politiker. Innehållet är religionsfrihetens innebörd och gränser samt situationen för religionsfrihet runt om i världen.

– Sedan har vi några filmer som fokuserar på hur man kan söka rättvisa om rättigheter kränks. Dessa är främst tänkta för organisationer som stödjer människor som utsätts för kränkningar. Filmerna i det tredje paketet tar slutligen upp hur man kan arbeta för att främja religions- och övertygelsefrihet.

Filmerna i baspaketet översätts

Samtliga filmer är på engelska och det är Katherine Cash som står för inläsningen. Men filmerna som ingår i baspaketet kommer även att översättas till en rad språk, däribland svenska, där den svenska översättningen bekostas av Svenska kyrkan.

Hur kommer det sig att just ni producerar ett utbildningsmaterial om religions- och övertygelsefrihet som ska användas globalt?

– SMR har jobbat med påverkansarbete och kunskapshöjande insatser omkring religions- och övertygelsefrihet väldigt länge. Och genom det arbetet har vi insett att det finns en brist på ett objektivt material som lär ut vad den här rättigheten handlar om. Materialet som finns är fokuserat på insamling, och då oftast på en specifik religiös grupp, svarar Katherine Cash.

– Vi tänkte att det här skulle vara någonting som vi skulle kunna göra utifrån vår erfarenhet av att hålla sådana här utbildningar. Vi kan dessutom inte fysiskt hålla hur många utbildningar som helst och därför är det bra om det finns något som är webbaserat så att man kan utbilda sig själv.

Missionsrådet inledde därför ett arbete med att utveckla det existerande innehållet till något som var mer brett tillgängligt. Efter hand har projektet växt och allt fler svenska och internationella organisationer har engagerat sig.

Teologiskt studiematerial

Lanseringen i Sverige skedde under MR-dagarna i Jönköping. Och i mars nästa år är tanken att materialet även ska presenteras i Genève tillsammans med FN:s speciella rapportör för mänskliga rättigheter.

Samtidigt håller Kyrkornas världsråd på att ta fram ett teologiskt studiematerial som komplement till filmerna på flera språk. Detta ska också presenteras vid samma tillfälle.

Djupgående målsättning

Det finns inte någon uttalad målsättning om att det nya resursmaterialet ska nå ett visst antal personer eller användas i ett visst antal länder. Katherine Cash förklarar att målsättningen är mer djupgående än så.

– I en fantastisk värld, där vi vaknar upp i morgon bitti och Pakistans regering plötsligt vill avskaffa hädelselagen, kommer inte den regeringen finnas kvar om en månad. Den kommer att ha avsatts, det skulle vara ett sådant uppror underifrån.

– Man måste bygga underifrån och ovanifrån, man kan inte bara gå på juridiken utan man måste bygga en kultur i samhället där vi värdesätter varandras rättigheter. Det kan alla bidra med.

12

Så många filmer om religions- och övertygelsefrihet finns i dagsläget på Svenska missionsrådets webbplats.

Fakta: MR-dagarna

Årets upplaga av MR Dagarna (den 9–11 november) hade följande fem underteman:

1. Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

2. Mänskliga rättigheter i världen

3. Vad är mänskliga rättigheter?

4. Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

5. Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Lilla Erstagården