"Det här handlar om statlig kontroll av trossamfund"

Samfunden ska vara fria från statlig inblandning då de tar emot bidrag. Det är intentionen. Men forskaren Viktor Aldrins första intryck av den nya utredningen säger något annat.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det ser inte ut att komma några statliga pekpinnar när det gäller trossamfund som inte viger samkönade eller tillåter kvinnliga präster. När Ulf Bjereld presenterade utredningen om bidrag till trossamfunden var han noga med att måla upp samfundens autonomi och att religionsfrihet råder.

Nu väntar en remissrunda där åsikter lär komma från olika håll, dels sekulära krafter som ifrågasätter samfundsbidragets existens, samt från samfunden själva som kommer att värna om sin integritet.

Spelreglerna har ändrats

Här tycker Viktor Aldrin, forskare i teologi och pedagogik vid högskolan i Borås, att samfunden måste tänka till.

– Tidigare har man sett det statliga stödet till trossamfund som ett sätt att stärka demokratin och den religiösa mångfalden i Sverige, men nu har spelreglerna ändrats, det här handlar lika mycket om att använda pengar som maktmedel, säger Viktor Aldrin efter att ha ögnat igenom utredningen.

 

Läs mer: Skärpta demokratikrav för trossamfund

 

Han jämför det med en smaskig godisburk som staten bjuder på, där alla får komma och äta, förutsatt att staten får vara med och styra.

– Det handlar om att få inflytande över trossamfunden.

Helst ska de själva demokratiseras

Exempelvis kommer krav på att trossamfund ska vara jämställda, med undantag för strikt teologiska argument att exempelvis inte prästviga kvinnor.

– Men i övrig verksamhet är det inskrivet att man kan ställa krav. Exempelvis att ett samfunds styrelse måste kunna vara med och påverka läran.

 

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Alexanderhugg är ingen lösning

 

Enligt Viktor Aldrin finns det också i utredningen tydliga skrivelser att det inte bara handlar om att trossamfunden ska stödja ett demokratiskt statsskick, utan helst ska de själva demokratiseras.

Trossamfunden bör vara på sin vakt

Viktor Aldrin menar att det finns all anledning för trossamfunden att vara på sin vakt. Inte minst eftersom bidragen kan krävas tillbaka, och att staten på så sätt kan få en hållhake på ett trossamfund.

 

Läs mer: "Bidrag till trossamfund bör helt avskaffas"

 

Han tar som exempel att enligt utredningen ska ett trossamfund ställa sig bakom demokratiskt fattade beslut, fast i vissa fall ses det som okej att ägna sig åt civil olydnad. Frågan är bara när.

– Hur blir det om man gömmer flyktingar, undrar Viktor Aldrin.

– Kan man förlora statsbidraget då?

Statsministeromröstning