Diakonen Marianne Kronberg nekades inresa till Israel

I onsdags stoppades diakonen Marianne Kronberg vid Israels gräns. Hon är ordförande i Ekumeniska följeslagarprogrammat, och är den fjärde personen knuten till Sveriges kristna råd som i år hindrats att komma in i landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Åter på väg till Palestina o Israel. 10 dagar med kristna palestinier”, skrev Marianne Kronberg på Facebook inför sin stundande resa.

Två dagar senare har det tagit stopp, och i stället handlar uppdateringen om fängelseliknande förvar i Tel Aviv och att hon är på väg tillbaka hem.

Diakonen Marianne Kronberg, som Dagen inte lyckats nå, blev därmed den fjärde personen kopplad till Ekumeniska följeslagarprogrammet som nekats inresa av Israel i år.

– De tre andra är följeslagare som vi skickat ut, berättar Björn Cedersjö, direktor vid Sveriges kristna råd (SKR), som samordnar följeslagarprogrammet.

Han berättar att Marianne Kronberg är ordförande för Ekumeniska följeslagarprogrammet, och hon var i Israel bara för några veckor sedan för att besöka arbetet. Den här gången var dock resan privat.

– Det Israel reagerat på är att hon är tillbaka så snabbt, säger Björn Cedersjö.

Flera påstås ljuga

Israel säger att anledningen till att den svenska diakonen nekades inresa var att hon ljög.

– Varje land har rätt att vägra inresa till personer som uppvisar en fientlig inställning. I det här speciella fallet berättade personen inte sanningen om avsikten med sitt besök. Därför tilläts inte inresa i Israel, säger Emmanuel Nahshon, talesman för Israels utrikesdepartement, till Dagen.

Enligt diplomatiska källor i Jerusalem händer det regelbundet att personer säger att de reser till Israel när de i själva verket avser att besöka de palestinska områdena. De har instruerats att ljuga om avsikten med sitt besök och dessa lögner har satts i system, säger källorna.

Björn Cedersjö säger att några sådana uppmaningar aldrig förekommer från deras sida.

Ekumeniska följe­slagarpro­grammet drivs av Kyrkornas världsråd, och Sverige är bara ett av flera länder som skickar dit följeslagare. Arbetet sker på inbjudan av palestinska kyrkor.

De är på plats för att observera och rapportera, bland annat följer de palestinska barn till skolan och bevakar israeliska gränsövergångar, för att förhindra övergrepp. Björn Cedersjö beskriver det som ett fredsskapande uppdrag, där de även gör en del besök till den israeliska sidan, exempelvis till Sderot som beskjutits från Gazaremsan.

Oroad över utvecklingen

Björn Cedersjö är nu orolig, efter att fyra personer kopplade till följeslagarprogrammet stoppats i år. Tidigare har det skett vid enstaka tillfällen, men det här ser han som en oroväckande eskalering.

– Vi har sällan haft några problem, men så många som stoppats det här året har vi aldrig varit med om tidigare, säger han.

– Man har undrat över kopplingen till Kyrkornas världsråd, och några har fått höra anklagelser att Kyrkornas världsråd är fientliga mot Israel.

Men att följeslagarprogrammet skulle vara Israelfientligt är något som Björn Cedersjö starkt tillbakavisar.

– Vi vill fred. Vi tror att det är möjligt och vi vill att ockupation upphöra. Vi är där på inbjudan av kyrkliga ledare, i ett positivt syfte, men vi anklagas av Israel för att inte vara opartiska. Vi menar att det är fel.

Varför tror du Israel är så skeptiska till följeslagarprogrammet?

– De ser en del rapporter som våra följeslagare skriver, som vi kan förstå irriterar Israel. En demokrati bör klara att kritiseras. Och vi är där utifrån humanitär lag, och försöker se till att den upprätthålls.

Trots det som hänt pågår följeslagarprogrammet som vanligt. Tre svenska följeslagare är på plats och nya planeras att ersätta dem.

Följeslagarprogrammet

  • Ekumeniska följeslagarprogammet i Palestina och Israel arbetar dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Genom närvaro vill de visa uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper, enligt Följeslagarprogrammets hemsida.