Digitalt nattvardsfirande: Så tycker de olika frikyrkosamfunden

Svenska Alliansmissionens ledare visar en känslomässig tveksamhet till nattvardsfirande via webben. Men hos samfundsledningarna i Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan och Livets ord finns en öppenhet för online-firandet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!