Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp

Distributionen av 2017 års kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling i ett pressmeddelande

"En helt ny fråga för oss"

I mitten av februari inkom, med några dagars mellanrum, skrivelser från professor Anders Ekenberg och docent Christer Pahlmblad. De gör som översättare och författare anspråk på upphovsrätten till ursprunget till två av de nattvardsböner som hämtats från 1986 års kyrkohandbok.

 

Läs mer: Kyrkohandboken trycks ändå - trots oenighet

 

– Såvitt vi vet har varken Ekenberg eller Pahlmblad, under de dryga 30 år som har gått sedan 1986, tidigare påtalat att de skulle ha upphovsrätt till dessa böner. Därför är det en helt ny fråga för oss att ta ställning till nu, förklarar rättschefen.

"Grundlig genomgång"

I den nya kyrkohandboken ingår både material från 1986 års kyrkohandbok och annat material, både text och musik, där vissa delar är nyskrivna. Svenska kyrkan har avtalat om upphovsrättigheter till det nytillkomna materialet. Däremot innehåller materialet från 1986 års kyrkohandbok inte någon namnangivelse om upphovsman till enskilda texter.

– Vi gör nu en grundlig genomgång relaterat till kyrkohandboksarbetet 1986 och därefter en rättslig analys utifrån vad genomgången visar, konstaterar rättschef Maria Lundqvist Norling.

Ska tas i bruk på pingstdagen

– Det viktiga för oss är att det inte får råda något tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Vi har därför valt att tillfälligt avvakta med distributionen av kyrkohandboken. Vi har också tagit bort de aktuella nattvardsbönerna från de webbpublicerade pdf-filerna, medan vi utreder frågorna.

 

Läs mer: Omröstning klar: Nya kyrkohandboken antagen

 

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan kommer som planerat att tas i bruk på pingstdagen den 20 maj. En digital utgåva finns redan publicerad på kyrkohandbokens webbplats, och i början av april publiceras även ett webbverktyg till församlingarnas förfogande.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar