DN-krönikör: Därför väljer ateister religiösa skolor

I England slåss folk för att få komma in på de religiösa skolorna. Orsaken: de är så bra.
DN-krönikören Katrine Marçal undrar varför Sverige inte ser något värde i religion.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I det mångkulturella Storbritannien är de religiösa skolorna en naturlig del av tillvaron, skriver Katrine Marçal (som bor i Storbritannien) i sin krönika.

Hon menar att somliga ateistiska föräldrar är beredda att gå långt för att få in sina barn på religiösa skolor.

”Jag har många bekanta som snabbt återupptäckte sin kristna tro så fort de fick barn. Du behöver nämligen i många fall skaffa dig ett intyg från församlingsprästen för att komma in på skolan. Och prästen är inte dum”, skriver hon.

Så vänder hon tillbaka till minnet av sin egen skolgång i Sverige.

"I Sverige betraktas religion i bästa fall som någon form av milt bakåtsträvande vidskepelse som folk eventuellt kan få ägna sig åt på fritiden, så länge de även kollar på Melodifestivalen.”

Inte speciellt neutral

Hon menar att konsekvensen av detta synsätt blir att låta en neutral ateist rabbla världsreligionernas egenheter och sedan låta eleverna välja, som om det var så enkelt.

Själv tycker hon inte att den svenska kommunala skolan hon gick i var speciellt neutral.

”Den var ateistisk, socialdemokratisk och luthersk med hedniska inslag av naturdyrkan och vintersport. ”

"Outtalat"

Hon menar att det vore enklare om invandrare kunde få detta förklarat för sig i stället för att det är outtalat.

”Då hade du kunnat förhålla dig till det”.

Hon menar att en av orsakerna till att det är så svårt för invandrare att integreras i Sverige är att det inte går att prata med svenskar om deras religion.

"Du kan förbjuda Gud i klassrummet. Det betyder inte att han försvinner", avslutar hon.