Dom i tingsrätten: Kritisk präst får behålla jobbet

Prästen var del av ett upprop för förföljda kristna, och skrev senare en bok där hon kritiserade arbetsgivaren Svenska kyrkan. Då sa kyrkan upp henne. Nu får hon tills vidare behålla jobbet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det blev en delseger för prästen i Södertörns tingsrätt, skriver Lag och Avtal.

Prästen hade vänt sig till rätten för att få avskedandet ogiltigförklarat och också att anställningen skulle fortgå tills tvisten slutligen avgjorts. Prästen får alltså rätt i denna instans, men beslutet har överklagats och kommer att behandlas i Arbetsdomstolen.

Det var efter att prästen var med och startade en facebook-kampanj för förföljda kristna 2016 som kritiken från arbetsgivarna först kom. Prästen har vid flera tillfällen tidigare yttrat sig kritiskt om Svenska kyrkan och uttryckt oro för färdriktningen i kyrkan. Bland annat har hon fört fram att kyrkan inte vågar ta ställning mot islam i tillräckligt hög grad. Senare skrev prästen också en bok där hon kritiserar sin arbetsgivare och menar att hon utsatts för mobbning. Det blev droppen för Svenska kyrkan, som beslutade att säga upp henne.

Skälet som angavs av arbetsgivaren var att prästen visat illojalitet och åsidosättande av sina åtaganden. Boken som skrevs har också, menar arbetsgivaren, väckt vrede och sorg i församlingen, vilket man anförde som ytterligare ett skäl.

Men tills vidare får alltså prästen behålla sitt jobb.