Dom: Kyrka får ta bort altarring efter renovering

Högsta förvaltningsdomstolen ger Mönsterås-Fliseryds pastorat i Växjö stift rätt – den gamla altarringen i Fliseryds kyrka behöver inte monteras tillbaka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Beslutet innebär att konflikten mellan Mönsterås-Fliseryds pastorat och Länsstyrelsen i Kalmar län, som har pågått i flera års tid, är över.

I domen skriver Högsta förvaltningsdomstolen att pastoratets intresse av att gudstjänsten kan utformas på ett sätt som svarar mot dagens behov väger tyngre än det allmännas intresse av att bevara kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde intakt.

Prövat i flera instanser

Det var efter att Fliseryds kyrka hade renoverats och byggnaden skulle återställas i ursprungligt skick som pastorat ansökte om att inte den gamla altarringen skulle tas i bruk igen. Pastoratet hade nämligen insett att utrymmet framför altaret kunde användas på ett mer flexibelt – och bättre – sätt när inte altarringen stod i vägen.

Men Länsstyrelsen i Kalmar län höll inte med utan menade att altarringen skulle ställas tillbaka. Ärendet gick först till Förvaltningsrätten i Växjö och sedan till Kammarrätten i Jönköping. Efter att pastoratet hade förlorat i den högre instansen överklagades beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Där framhöll pastoratet att altarringen inte längre fyller någon funktion i församlingens gudstjänstliv. Pastoratet har också argumenterat för att det utrymme som frigörs i koret genom att altarringen inte sätts tillbaka är nödvändigt med hänsyn till hur församlingen numera utformar olika gudstjänster.

Inte oåterkalleligt

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att kyrkobyggnader som tillhör Svenska kyrkan och som är uppförda före utgången av år 1939 inte på något väsentligt sätt får ändras utan tillstånd.

Fliseryds kyrka byggdes 1816–1818, men domstolen skriver att det är viktigt att gudstjänsten kan anpassas till moderna behov för att kyrkobyggnaden ska kunna brukas och fylla sin funktion.

Domstolen konstaterar också att åtgärden inte är oåterkallelig, det går att montera tillbaka altarringen i framtiden – om det skulle bli aktuellt.

Läs mer Altarring blir fall för högsta instans

Att hålla modet uppe i isoleringen
Scouterna i Kärda Alliansförsamling överraskade de äldre med sång
Foto: Privat
Foto: Privat
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson