Domprost Mats Hermansson fälls för bristande lojalitet

Domprost Mats Hermansson i Vusby får en skriftlig reprimand från Domkapitlet i Visby stift, för att han som domprost varit illojal mot biskopen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera att den här artikeln publicerades i december 2017.
 

Sedan flera år tillbaka har det gnisslat ordentligt i Visby stift, där biskop Sven-Bernhard Fast riktat skarp kritik mot verksamheten i domkyrkoförsamlingen, med domprost Mats Hermansson i spetsen.

I sitt visitationsprotokoll från tidigare i år ansåg biskopen att demokratin i kyrkorådet satts ur spel, och att det fanns brister i ledarskap och kommunikation. Anställda har också vittnat om en dålig psykosocial arbetsmiljö.

Nu har domkapitlet i stiftet också markerat mot domprosten, och menar att Mats Hermansson brustit i lojalitet och respekt inför biskopen på ett sätt som inte är acceptabelt.

Förvånad över kritiken

Domkyrkoförsamlingens ledare har tidigare försvarat sig mot biskopens kritik, och efter visitationen ville de kalla in Svenska kyrkan på nationell nivå för att medla.

Även nu, efter domkapitlets utlåtande, menar Mats Hermansson att han inte gjort något fel, och är förvånad av kritiken.

Mats Hermansson.– Jag känner ett stort stöd för det förnyelsearbete som vi håller på med och jag känner en obruten glädje i det uppdraget, säger Mats Hermansson till Kyrkans Tidning.

Biskopen bestämmer

Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, vilket innebär att biskopen har en tydlig ledarroll för ett stift. Det är därför som domkapitlet har rätt att kritisera en domprost för bristande lojalitet, då en viktig del av rollen, vid sidan av att vara kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen, är att vara biskopens högra hand.

Eftersom domprosten i fråga, Mats Hermansson, säger ifrån och inte vill rätta sig i ledet, har frågan ställts om hela den episkopala strukturen är satt ur spel.

Ny biskop nästa år

Men situationen i Visby kan inom kort ändras. Biskop Sven-Bernhard Fast är på väg mot pension, och ett biskopsval står för dörren. Ett första nomineringsval sker den 11 januari, och sex biskopskandidater är utsedda. Även ett nytt domkapitel kommer att tillsättas nästa år.

Om konflikten därmed är över, eller om den bara kommer att ärvas av nästa biskop i stiftet, återstår att se.