"Dra inte alla religiösa friskolor över en kam"

Att stänga dörren för religiösa friskolor är ett angrepp på demokratin, enligt Bo Nyberg och Lars Brandström, Kristna friskolerådet. De skriver i Expressen Debatt att ett förbud mot religiösa friskolor skulle gå emot barnkonventionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen har de senaste dagarna bevakat frågan om de konfessionella skolornas framtid i Sverige.

Kan verkligen 0,8 procent av landets skolor, 60 stycken varav en anses ha handlat felaktigt, utgöra denna fara? Det undrar Bo Nyberg och Lars Brandström från Kristna friskolerådet, i en debattartikel i Expressen.

"Över en kam"

Frågan de ställer grundar sig i Olle Burell (S), Stockholm skolborgarråd, uttalande om att alla religiösa skolor borde avskaffas. Han angav som ett argument för detta att en muslimsk skola skilde tjejer och killar åt under en bussresa.

De tycker inte att man kan dra alla religiösa friskolor över en kam, när det handlar om att få bort extremism. De hänvisar bland annat till Frankrike som har bannlyst religion i skolan och fått stora problem med rekrytering till extremistgrupper.

 

Läs mer: "Förbud mot religiösa friskolor blir omöjligt"

 

Vidare menar Bo Nyberg och Lars Brandström att ett förbud mot alla religiösa friskolor går att likna vid att "amputera hela benet i stället för att kurera en inflammerad tå".

Dessutom skulle det gå emot barnkonventionerna som slår fast rätten för andra än det offentliga att starta och driva skolor på filosofisk, religiös eller pedagogisk grund utan diskriminerande inskränkningar.

Tittar på Danmark

Bo Nyberg och Lars Brandström uppmanar i stället till att dra lärdom av hur Danmark hanterar fri-, liksom kommunala skolor som inte lever upp till skollagens krav. Där sätts den specifika skolan under särskild tillsyn.

De tycker också att man ska se till det goda som religiösa friskolor bidrar med i samhället, som till exempel de kristna friskolor som arbetar med integration.

 

Läs mer: Kristen friskola: Det här är diskriminering

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Böneutrop
Kyrka och politik