Ebba Busch Thor pressades om aborter i partiledarutfrågningen

KD-ledaren Ebba Busch Thor pressades om både aborter, sitt deltagande i Pride-tåg och migrationsfrågan vid utfrågningen i Uppsala pingstkyrka.
– Vi kan under inga omständigheter tillåta att mycket sena aborter sker vid en tidpunkt när man kan rädda liv, sa hon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ebba Busch Thor var sista partiledare att frågas ut av tidningen Dagen och Uppsala Pingstförsamling på torsdagskvällen. Hon var på hemmaplan i Uppsala och i en kyrka hon besökt flera gånger tidigare, och mottagit nattvarden i, berättade hon.

Sin kristna tro beskrev Ebba Busch Thor som en viktig och egen vardaglig, personlig relation till Gud. Efter att ha gått på Livets ords grundskola känner hon sig i dag hemma i en bredd av kristenheten med "många olika rum", och berättade att hon under gymnasietiden besökte många olika sorters kyrkor i Uppsala, inklusive katolska kyrkan.

Partiledarvänlig tro

Busch Thor kallade den kristna tron för portabel, och inte begränsad till kyrkorummet, och därmed partiledarvänlig.

– För mig är tron ganska vardaglig och inte så komplicerad. Jag har ganska nära till att be en kort bön och tacka för något som hänt, eller be om vishet att ta rätt beslut, privat och på jobbet. Tron är en viktig och aktiv del av min vardag, sa hon.

"En icke-perfekt värld"

Att kristdemokraterna numera står bakom svensk abortlagstiftning – där liv släcks – beskrev Ebba Busch Thor som ett resultat av att vi lever i en icke-perfekt värld. Hon höll med om att det här finns motsättningar i en del av partiets resonemang.

– Oavsett hur lagstiftningen ser ut så sker aborter – och ibland släcks två liv. Abort behöver i en icke-perfekt värld vara tillåten, men behöver också ha tydliga begränsningar.

Att partiet skulle tillåta mycket sena aborter i graviditetsvecka 22, när det numera går att rädda liv vid samma tidpunkt, markerade partiledaren tydligt emot.

– Antingen hittar man en ny praxisordning som följer svensk abortlagstiftning. Eller annars är vi beredda att sätta en skarp övre gräns, förklarade hon.

Se också: Hela partiledarintervjun med: Ebba Busch Thor (KD)
 

Dödshjälp nästa fråga

Ebba Busch Thor fick också frågor om dödshjälp när livet närmar sig slutet, en annan etisk fråga uppe till diskussion. Här sa KD-ledaren att hon tror att nästa regering kommer att behöva hantera den här frågan skarpt, och tydliggjorde att Kristdemokraterna "inte kommer att öppna den dörren".

Pingstpastor Dan Salomonsson undrade om inte risken finns att KD kan komma att bli lika pragmatiska och rucka på principerna kring dödshjälp, precis som i abortfrågan, om opinionstrycket blir för hårt.

– Vi kommer inte att ändra oss när det gäller dödshjälp, svarade Ebba Busch Thor, och hänvisade till alla äldre som upplever sig som en börda, eller funktionshindrade som inte får den assistanshjälp de behöver.

– Vi har redan i dag ett samhälle och en regering som säger att vi inte har råd med alla människor. Under inga omständigheter kommer vi då att vara med och öppna dörren till aktiv dödshjälp, fortsatte hon.

Här kan du se samtliga partiledarutfrågningarna
 

Förklarade Pridedeltagande

När det gällde sitt deltagande i Pridetåget i Stockholm förra året berättade Ebba Busch Thor att hon har haft närstående och vänner som "kommit ut" som homosexuella och blivit illa behandlade av sin närmaste omgivning och familj. Detta tillsammans med terrordådet i Orlando, USA, gjorde att hon ville markera för människovärdet trots att det finns annat i Pridetåget hon inte sympatiserar med.

– Jag vill inte medverka till att kristdemokrater används som slagträ mot människor som förskjuts. Det ska inte råda något tvivel om var vi står i den frågan.

Brist på värderingar i integration

Angående migrationsfrågan menade Ebba Busch Thor att det är viktigt att människor som får avslag på sin asylansökan också lämnar landet. Hon hävdade vidare att brist på judisk-kristna värderingar är en av orsakerna till en misslyckad integration.

– Därför har vi stått illa rustade kring islamism, hedersförtryck och barnäktenskap – och har svikit de allra mest utsatta, sa KD-ledaren i Uppsala pingstkyrka, där hon också beklagade religionsanalfabetismen i samhället.

Följ valbevakningen. Testa Dagen gratis! Klicka här.

Dagens och Uppsala Pingsts partiledar-utfrågningar 2018

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar