EFK-ledare om förslaget till nya samfundsledare

Ingemar Forss och Linalie Newman föreslås bli nya ledare för Evangeliska frikyrkan. Gudrun Boström, Göran Oscarsson, Eleonore Gustafsson och Waldemar Sjögren kommenterar förslaget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Glädje över ett delat ledarskap i Evangeliska frikyrkan med en man och en kvinna som kompletterar varandra. Kloka och stabila personer som samtidigt har mod att peka ut färdriktning.
Men också oro kring om ledarteamet är tillräckligt visionärt.Det säger några av de röster Dagen möter vid en rundringning inom Evangeliska frikyrkan (EFK) för att fånga upp reaktioner på styrelsens förslag till nya samfundsledare för rörelsens cirka 300 församlingar: Linalie Newman, 42 år, pastor från Linköping, och Ingemar Forss, 46 år, rektor och pastor från Östersund. Båda har tidigare suttit i EFK:s styrelse som vice ordförande och varit med i EFK:s Framtidsgrupp 2015.

Nu är de föreslagna att dela på ledarskapet som missionsdirektorer och att väljas på EFK:s kongress i maj 2018. Tidigare missionsdirektorn Daniel Norburg avgick oväntat och plötsligt i mars, efter en förtroendekris kring hans ledarskap.

Gudrun Boström, Umeå:

Gudrun Boström, Umeå.– Jag är glad att vi nu väljer ett delat ledarskap. Jag såg värdet av att jobba tillsammans när jag själv var biträdande missionsdirektor till Anders Blåberg 2006-2012. Och det är roligt att det är en man och en kvinna som föreslås, de tillför olika saker, säger Gudrun Boström från Umeå.

Hon fortsäter:

– Jag känner tillit till båda de föreslagna som kloka, visa och stabila personer som skapar en trygghet runtomkring sig, men som också har mod att säga saker som är oväntade och kan slå an färdriktningen. När världen förändras behövs också analysen och att våga tänka nytt. De har jobbat tillsammans tidigare och har erfarenhet från EFK:s styrelse, vilket är en god grund, säger Gudrun Boström.

Göran Oscarsson, Gävle:

Göran OscarssonGöran Oscarsson, pastor och föreståndare i Korskyrkan i Gävle, känner inte de föreslagna närmare, men säger sig ha fullt förtroende för EFK:s styrelse. Hans egen församling befinner sig i ett tillväxtskeende och har döpt 110 personer på två år. Kanske är det därför han inte hunnit följa processen att hitta nya missionsdirektorer jättenära, säger han.

– Själavinnandet ser jag som hela rörelsens mest primära uppgift i dag och framöver. Det behöver vara drivet i så väl vårt missionstänkande som församlingsarbete, säger Göran Oscarsson.

Eleonore Gustafsson, Linköping:

Eleonore Gustafsson är pastor i nystartade Bergaplanteringen i Linköping, och gillar också idén med delat ledarskap, och tror att de två föreslagna kan komplettera varandra väl. Hon känner Linalie Newman som finns som pastor i en av de två Linköpingsförsamlingar som stöttar det arbete Eleonore själv står i.

99240.jpg– Linalie är en väldigt klok person med förmåga att ena, samt en god kommunikatör med erfarenhet av kluriga situationer. Jag tror hon kan vara en bra ledare i en krissituation exempelvis. När hon har agerat på kongresser och annat utifrån vår pastorskår i Östergötland har hon gjort det väldigt bra.

Oro för att driv saknas

När Dagen ringer runt stöter vi samtidigt på röster som funderar över om det föreslagna ledarteamet är tillräckligt visionärt och offensivt, även om det är bra personer i sig som styrelsen har tagit fram. Här finns en oro över att någon ännu mer drivande ledare inte finns med. Men ingen Dagen talar med vill framföra detta offentligt med namn i nuläget utan att först kommunicera med styrelsen.

Kongress i Mariestad i maj

Det är på Evangeliska frikyrkans kongress under Kristi himmelsfärdshelgen 2018 som valet av nya missionsdirektorer ska ske, en kongress som den här gången kommer att hållas i Mariestad vid Vänerstranden.

Waldemar Sjögren är pastor och föreståndare i Korskyrkan i Mariestad, och glad för att få ta emot församlingarnas representanter i sin stad.

– När det gäller förslagen till missionsdirektorer känner jag dem inte närmare personligen, men det kan säkert bli jättebra. Att det är två personer som kompletterar varandra tror jag breddar ledarskapet. Det är viktigt att vi fortsätter vara en missionell rörelse, både i Sverige och i världen, som hjälper människor att hitta Jesustron och bli lärjungar i dag, säger Waldemar Sjögren.

Läs också: EFK satsar på dubbelt ledarskap