EFK-ledaren: Nytt arrangemang redan nästa sommar

På söndag när lovsångstonerna klingat ut och årets Frizondeltagare åker hem betyder det att Frizons 20-åriga historia är slut. Nu väntar något nytt. Men vad?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Lördagens seminarium om vägen framåt efter Frizon fyllde Stallet-scenen till brädden. Fredrik Wenell som jobbar med ungdomsfrågor på EFK inledde med en resumé över hur de 20 åren med Frizon har sett ut och förklarade vad som lett fram till beslutet att lägga ner festivalen.

– 2007 hade vi 4500 deltagare och Frizons kostym växte. Utifrån det byggde vi festivalen, men det visade sig att det kom allt färre deltagare medan kostymen var lika stor. Det gick helt enkelt inte runt ekonomiskt.

– Vi tror också att Gud gör någonting nytt och vi vill nu släppa formen lös – till er! sa Fredrik Wenell och pekade ut över bänkraderna fulla med tonåringar.

Samarbete med andra organisationer möjligt

I en handuppräckningsgallup under seminariet visade det sig att ungefär hälften av dem på plats var med i en EFK församling och resten kom från andra sammanhang. När de nya missionsdirektorerna Linalie Newman och Ingemar Forss blickar framåt är ekumeniska arrangemang en möjlig väg.

– Det finns organisationer som har närmat sig oss som säger "kan vi göra något nytt tillsammans med er?" Det tycker vi är spännande. De samtalen vill vi ta, och ta dem snabbt, sa Ingemar Forss.

Läs mer: 3000 unga tog farväl av Frizonfestivalen

 

Ingemar Forss och Linalie Newman gör sina första dagar på nya jobbet den här veckan. Att samla och lyssna in nyckelpersoner som kan vara med och skapa en mötesplats för unga står högt på agendan.

– Frågan om ungas engagemang är prioriterad för oss och ambitionen är att något nytt arrangemang ska finnas på plats redan nästa sommar. Det innebär att vi bara har några månader på oss att komma fram till vad det ska vara, sa Ingemar Forss.

Event av unga för unga

Frågan om vilket typ av arrangemang man ska göra är oklart. De nya missionsdirektorerna vill lyssna in ungdomar och är överens om att det även i fortsättningen är unga som ska skapa event för andra unga. Inför det kommande arbetet hämtar missionsdirektorerna kraft i årets festival.

– I går i gudstjänsten såg jag trycket i lovsången, hela ladan sa "yes, vi vill vara med och lovsjunga" och köerna till förbönen var lång. Gud håller på att göra någonting nytt, sa Ingemar Forss, märkbart rörd.

"Make Christianity weird again"

På seminariet fanns också årets projektledare Julia Martinsson och Josef Maxson samt Ellen Hemström och Anton Johnsson som är pastorer i Filadelfiakyrkan i Örebro respektive Ryttargårdskyrkan i Linköping. Hela panelen var överens om att det behövs mötesplatser för unga kristna, men frågan kvarstår om den mötesplatsen ska vara Torpområdet eller kanske inne i stan.

Läs mer: Shane Claibornes kärlek till Frizon består

 

Panellisterna betonade också den lokala församlingens betydelse och spånade kring hur en ny typ av ungdomsrörelse kan växa därifrån. 

– Jag tror mycket på "Make Christianity weird again", att vi måste värna om det som är annorlunda, det som står ut. I vår iver att komma bort från det töntiga som tidigare har präglat den kristna kulturen har vi raserat vårt gemensamma språk. Kristen tro har blivit en härlig känsla på insidan, men inget som binder oss samman som grupp. Det måste vi börja prata om i våra lokala sammanhang och sedan låta det växa utifrån det, sa Anton Johnsson. 

Nya mötesplatser

I det uppmuntrade Josef Maxson publiken att se vad var och en kan göra.

– Våra församlingar startades inte av folk i Ingemars ålder, utan av unga som du och jag. Fråga dig själv: Vad kan jag göra för att skapa nya mötesplatser? sa han och möttes av spontana applåder.

I mitten av hösten kommer Linalie Newman och Ingemar Forss komma med ett besked om hur framtiden efter Frizon ser ut.