EFS: Beslutet att fria den avkragade prästen en lättnad

EFS gläds över beskedet att avkragningen av en präst i Luleå stift upphävs.
– Beslutet är en lättnad för många i EFS, säger EFS styrelseordförande LarsOlov Eriksson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!